Voedselveiligheid

Eén van de belangrijkste aandachtsgebieden in de voedselketen is voedselveiligheid. Daarom werken experts in verschillende NEN-commissies actief samen aan normen, zodat de voedselveiligheid wordt vergroot.

Er is inmiddels een groot aantal nationaal, Europees en mondiaal genormaliseerde methoden voor voedingsmiddelen en diervoeders.
Zo is er de internationale norm met eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid (ISO 22000) en voor het opzetten van een traceerbaarheidssysteem (NEN-EN-ISO 22005). Andere belangrijke normen ten aanzien van voedselveiligheid zijn bijvoorbeeld:

 • NPR-ISO/TS 22002-1:2010 en: Basisvoorwaardenprogramma's op het gebied van voedselveiligheid - Deel 1: Voedselproductie
 • NEN-EN-ISO 7218:2007/A1:2014-04 en: Microbiologie van voedingsmiddelen en diervoeders - Algemene eisen en richtlijn voor microbiologische onderzoeken
 • NEN-EN-ISO 11133:2014-11 en: Microbiologie van voedingsmiddelen, diervoeders en water - Bereiding, productie, bewaring en bepaling prestatiekenmerken van kweekmediaWie werkt volgens internationaal erkende normen laat zien de zaken rondom voedselveiligheid onder controle te hebben.

Marcel de Vreeze, consultant normcommissie Voedselveiligheid

De nieuwe ISO 22000

De vorige versie van ISO 22000 stamt uit 2005 en het was hoog tijd om deze te actualiseren. De afgelopen tijd zijn commissies internationaal bezig geweest om de ISO 22000 norm op verschillende punten aan te passen en te verbeteren. Dit is de eerste herziening van de norm sinds 12 jaar. Hierdoor zullen er een flink aantal aanpassingen zijn.

De nieuwe NEN-EN-ISO 22000:2018 en is nu gepubliceerd en beschikbaar in de NEN Shop. De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe ISO 22000 zijn:

 • De nieuwe versie van ISO 22000 is aangepast aan de High Level Structure (HLS)
 • Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het verduidelijken van de terminologie.

De herziening van ISO 22000 gaat gelijk op met de herziening van de 'General Principles for Food Hygiene and the HACCP-system' van de Codex Alimentarius. In aanvulling op ISO 22000 zijn zes aanvullende ISO Technical Specifications (ISO/TS) opgesteld met specifieke eisen voor bepaalde onderdelen van de voedselketen (voedselproductie, catering, verpakkingsmateriaal, het boerenbedrijf, diervoederproductie en transport en opslag).

De ISO/TSen zijn niet als zelfstandige publicaties te gebruiken. Door de vele wijzigingen in de nieuwe versie van ISO 22000 sluit de norm niet goed meer aan op de zes ISO-documenten met basisvoorwaarden. De ISO-commissie heeft besloten om ook deze documenten te gaan herzien.

Congres 'De nieuwe ISO 22000'

Op woensdag 26 september organiseerde NEN het congres 'De nieuwe ISO 22000'.

Dit congres was bedoeld voor alle QA-managers, normgebruikers en certificaathouders actief in de voedselketen, zoals voedselfabrikanten, supermarkten, brokers, transportbedrijven, adviseurs/consultants en certificerende instellingen en beleidsmakers die het belangrijk vinden om:

 • op de hoogte te zijn van de nieuwe inzichten uit ISO 22000:2018
 • te horen wat belangrijke stakeholders binnen de keten van de nieuwe norm vinden
 • te begrijpen wat de impact is van de nieuwe norm op het inrichten, beheren en certificeren conform ISO 22000:2018
 • te ontdekken wat ISO 22000:2018 praktisch voor hun eigen organisatie betekent
 • antwoorden te krijgen op eigen sectorspecifieke uitdagingen
 • vakgenoten te ontmoeten

Meer informatie

Wilt u weten wat er besproken is tijdens het congres? Bekijk dan de presentaties

De presentaties

Normcommissies Voedselveiligheid

De NEN normcommissies zijn op verschillende gebieden binnen de voedselveiligheid actief. Zo is er een commissie die zich richt op managementsystemen voor voedselveiligheid (370 800), een voor microbiologische analyses (370 009) en voor chemische analyses (370 275).

Elke commissie bestaat uit Nederlandse leden die expert zijn op het specifieke onderwerp van de commissie. De leden zijn actief betrokken bij het opstellen van nationale- en internationale normen voor voedselveiligheid. Het uitbrengen van een stem en commentaar op deze normen is alleen mogelijk via de normcommissie.

Interessante artikelen

ISO 22000 maakt ons eten veiliger

Als we eten of drinken kopen, dan wil de consument erop kunnen vertrouwen dat dit veilig te consumeren is. Of het nu een product is dat direct van het land komt of een eindproduct is dat bestaat uit tientallen ingrediënten, de voedselveiligheid moet voorop staan. Een fabrikant, bewerker of eindverkoper in de voedselketen, simpelweg alle leveranciers van levensmiddelen moeten ‘veilig voedsel’ leveren.
De wereldwijd bekende norm ISO 22000 draagt hieraan bij!

LEES HET ARTIKELVernieuwde ISO 22000 voor voedselveiligheid

Bedrijven in de foodsector moeten de veiligheid van hun producten onder controle hebben. Voor het beheersen van de voedselveiligheid kunnen ze zelf een systeem opzetten, maar ze hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Je kunt gebruikmaken van bestaande normen, zoals IS0 22000. Deze zomer verschijnt er een vernieuwde versie!

LEES HET ARTIKEL

Vragen of meer informatie?
Wij helpen u graag.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over voedselveiligheid? Of wilt u deelnemen aan de normcommissie? Neem dan contact op met Marcel de Vreeze, consultant Agrofood & Consument.

015 2 690 351
afc@nen.nl

NEN Klantenservice

Heeft u vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

015 2 690 391
klantenservice@nen.nl