ISO 20400 - Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

Als eerste schakel in de toeleveringsketen levert inkoop een essentiële bijdrage aan het MVO-beleid van een organisatie. Daarmee zijn inkopers de aanjager voor de duurzame wereld van morgen. De internationale richtlijn ISO 20400 geeft het maatschappelijk verantwoord inkoopproces een boost. Met ISO 20400 komen de organisatiedoelstellingen, de inkooporganisatie en het inkoopproces samen.

ISO 20400 - de richtlijn

ISO 20400 bevat praktische handvatten voor publieke en private organisaties om hun inkoopproces op een maatschappelijk verantwoorde wijze in te richten en te laten aansluiten bij hun duurzaamheidsstrategie. De richtlijn definieert de belangrijkste principes van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), zoals het afleggen van rekenschap, transparantie, respect voor mensenrechten en ethisch gedrag. Ook geeft ISO 20400 het belang aan van risicomanagement.

ISO 20400 is een richtlijn en geen eisenstellend document. Deze richtlijn is ook niet geschikt voor certificatie.

Voordelen ISO 20400 Maatschappelijk verantwoord inkopen

 • Biedt handvatten voor het verduurzamen van organisaties en toeleveringsketens.
 • Creeërt businesskansen en leidt tot duurzame producten en diensten.
 • Geeft input voor het maatschappelijk jaarverslag en de niet-financiële paragraaf.
 • Is makkelijk te gebruiken met ISO 26000 en managementsysteemnormen als ISO 9001 en ISO 14001.
 • Is geschikt voor alle type organisaties, zowel profit als non-profit.

Voor wie is ISO 20400 bedoeld?

ISO 20400 is voor iedereen die te maken heeft met de uitdaging om de duurzaamheidsstrategie van een organisatie te concretiseren in het inkoopproces. De richtlijn is van toepassing op elk soort aankoop: van kantoorartikelen tot voedingsmiddelen, van energieleverancier tot bouwmaterialen.

Starten met ISO 20400

Om ISO 20400 goed toe te passen is het handig om eerst de volgende stappen te zetten:

 • Bestudeer uw ‘koopcultuur’
  Hoe koopt u in en van wie? In hoeverre heeft u invloed op het voorraadbeheer van uw leverancier? Stelt u realistische eisen aan uw leveranciers? Is uw organisatie helder in haar eigen eisen?
 • Ken uw leveranciers
  Evalueer de leverancierskosten. Welk deel van uw omzet gaat naar betaling van leveranciers? Weet u wat de maatschappelijke en milieu-impact is van uw leveranciers?
 • Denk strategisch
  Overweeg de risico’s en kansen van nauwer samenwerken met uw belangrijkste leveranciers gedurende de gehele levenscyclus van de goederen of diensten van uw organisatie.
 • Krijg steun van het topmanagement
  Verzeker u ervan dat beslissers en mensen met invloed instemmen. En zich bewust zijn van de voordelen, kansen en mogelijke consequenties van het invoeren van maatschappelijk verantwoord inkopen in uw organisatie.


Hoe helpt ISO 20400 bij maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)?

Webtool ISO 20400

De implementatiecoach voor maatschappelijk verantwoord inkopen
De Webtool ISO 20400 biedt u de handvatten om de richtlijn ISO 20400 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen succesvol in uw organisatie te implementeren. Na het doorlopen van de ISO 20400 scan ontvangt u praktische handvatten met maatwerk acties om succesvol MVI in te voeren en/of uw MVI-beleid, -strategie en -processen te verbeteren. De webtool bestaat uit een aantal onderdelen waaronder een ISO 20400 scan, maatwerk implementatieplan en zelfverklaring.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over ISO 20400 kunt u contact opnemen met Thamar Zijlstra, consultant Milieu & Maatschappij.

mm@nen.nl

Samenwerking met NEVI

Hoe kunt u duurzaamheid volgens ISO 20400 organiseren in de inkooporganisatie en integreren in de inkoopstrategie en -beleid? En hoe koopt u professioneel in conform het NEVI Dutch Wheel?

In samenwerking met NEVI verzorgt NEN de training:

Webtool ISO 20400

Download gratis gids