Managementsystemen

ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015, de belangrijkste thema's

Dick Hortensius en Annemarie de Jong (NEN Managementsystemen) over de High Level Structure (HLS) en de belangrijkste thema's in ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.

Lees meer op de themapagina www.nen.nl/denieuweiso

Normontwikkeling

Netwerken, met vakgenoten aan tafel en invloed uitoefenen op de norm en daarmee op de toekomst van uw eigen organisatie. Maak deel uit van normontwikkeling voor management-systemen. Laat u informeren en bel met (015) 2 690 362 of bekijk hier de mogelijkheden.

Top normen KAM-management

Online toegang tot ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001

Top normen Managementsystemen

Praktijkgidsen Managementsystemen

UIT 70:2015 nl

Praktijkgids Overstappen op ISO 9001:2015 - De impact van de nieuwe norm

UIT 71:2015 nl

Praktijkgids Werken met ISO 9001:2015 - De impact van kwaliteitsmamagement

UIT 72:2015 nl

Praktijkgids Overstappen op ISO 14001:2015 - De impact van de nieuwe norm

UIT 73:2015 nl

Praktijkgids Werken met ISO 14001:2015 - De impact van milieumanagement

UIT 74:2015 nl

De impact van de nieuwe ISO's - Experts aan het woord

UIT 79:2017 en

The new ISO standards on management systems & the EFQM excellence model

UIT 68:2014 nl

De nieuwe ISO-normen - Duurzame verandering in managementsystemen

Ook u kunt meewerken aan HLS normen!

Welke normen gaan de nieuwe ‘High Level Structure’ (HLS) volgen? Bekijk het overzicht van normcommissies.

Lees meer