ISO 45001 Gezond & Veilig werken (G&VW) voorheen Arbomanagement

Gezond & Veilig werken heeft alles te maken met een gezonde veiligheidscultuur. ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’ is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en een beleid te voeren dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Met de nieuwe titel is ook de afkorting ‘G&VW’ als vervanging van ‘arbo’ in de norm geïntroduceerd.

NEN-ISO 45001 bestellen

NEN-ISO 45001 'Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik' is gepubliceerd.

Voor wie is ISO 45001 bedoeld?

Een G&VW-managementsysteem helpt organisaties om aan haar werknemers, vakbonden, overheden, klanten en andere belanghebbenden (stakeholders) te laten zien dat op een serieuze manier aandacht wordt besteed aan risico’s voor veilig en gezond werken.

ISO 45001 is bedoeld voor managers op het gebied van arbomanagement, gezond en veilig werken, kwaliteitsmanagement, maar ook voor overige medewerkers zoals hoofd technische dienst, bedrijfsleider, plantmanager en veiligheidskundige.

Van OHSAS 18001 naar ISO 45001

ISO 45001 is dé managementsysteemnorm voor Gezond & Veilig Werken en sluit aan bij de High Level Structure van ISO. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits voor de diverse managementsysteemnormen te combineren. Omdat ISO 45001 deze structuur volgt zal die goed aansluiten op ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement. Op die manier kunnen organisaties hun geïntegreerde KAM-systeem volledig op ISO-normen baseren. ISO 45001 vervangt OHSAS 18001.

Plan-Do-Check-Act

ISO 45001 is opgebouwd volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het figuur bevat de visualisering van het model voor arbomanagement, zoals die in de inleiding bij ISO 45001 is opgenomen. Hierin zijn de elementen uit de HLS volgens de PDCA-cyclus gerangschikt en is het element ‘leiderschap en betrokkenheid van werknemers’ in het centrum geplaatst als vliegwiel voor het hele systeem. De betrokkenheid van werknemers (worker participation) is een toevoeging ten opzichte van het element ‘leiderschap’ zoals dat in ISO 9001 en ISO 14001 is opgenomen. Dit geeft aan dat niet alleen leiderschap en betrokkenheid van het management, maar ook betrokkenheid en participatie van alle medewerkers cruciaal zijn voor effectief arbomanagement.

Voor wie?

ISO 45001 is bedoeld voor alle organisaties die willen waarborgen dat zij voldoen aan wet- en regelgeving en die systematisch willen werken aan het verbeteren van hun arbeidsomstandigheden. ISO 45001 is van toepassing op alle typen organisaties, ongeacht aard en omvang. Zowel in de profit, non-profit, dienstverlening als industrie. In grote, maar ook in kleinere ondernemingen.

ISO 45001 kan worden gebruikt door arbomanagers en veiligheidskundigen bij bedrijfsleven en overheidsorganisaties, arboadviseurs, en toezichthouders bij de overheid.

De normen

Eerder door u bekeken

Meer informatie over ISO 45001

Neem voor meer informatie over ISO 45001 Gezond en veilig werken of deelname aan de commissie contact op met Stephanie Jansen, NEN-Industrie en veiligheid

iv@nen.nl

ISO 45001 online

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids