Download gratis whitepaper ISO 45001

In de eerste helft van 2018 is zowel ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken’ als een nieuwe versie van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) gepubliceerd. Beide normen richten zich op het verminderen van risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.

Whitepaper 'ISO 45001 en VCA: Het verschil tussen ‘wat en ‘hoe’

De whitepaper behandelt de achtergronden van beide normen en schetst de meest karakteristieke verschillen. De whitepaper wil bedrijven inzicht geven in de inhoudelijke verschillen om desgewenst een onderbouwde keuze te kunnen maken voor één van de twee normen. In de praktijk geldt, zeker voor bedrijven die werkzaamheden verrichten in opdracht van of op het terrein van opdrachtgevers, dat zij een norm door hun opdrachtgever opgelegd kunnen krijgen als prekwalificatie-eis. Ook voor opdrachtgevers is deze whitepaper handig. Het wil hen inzicht geven in de overeenkomsten en verschillen tussen beide normen.

Download Whitepaper 'ISO 45001 en VCA'

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem voor meer informatie over ISO 45001 Gezond en veilig werken of deelname aan de commissie contact op met Stephanie Jansen, NEN-Industrie en veiligheid

iv@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met NEN Managementsystemen

015 2 690 362

mm@nen.nl