Bedrijfscontinuiteits- en crisismanagement

De gevolgen van het coronavirus zijn voor veel bedrijven en organisaties groot. Dat vraagt om crisismanagement, maatregelen om bedrijfsactiviteiten zo veel als mogelijk te continueren. En het zo goed mogelijk inschatten van de risico’s om juiste beslissingen te nemen en te zoeken naar kansen en nieuwe mogelijkheden om klanten te bedienen.

De afgelopen jaren zijn op basis van kennis en ervaringen van talloze organisaties over de gehele wereld normen en richtlijnen voor Business Continuity Management (BCM) en Crisis Management (CM) ontwikkeld die hulp bieden om deze uitzonderlijke situatie zo goed mogelijk door te komen.

Op 16 april 2020 organiseerde NEN een webinar ‘Bedrijfscontinuïteitsmanagement in tijden van Corona’.

De normcommissie 'Business Continuity Management (BCM) en Crisis Management (CM)' zorgt voor de Nederlandse inbreng bij de ontwikkeling van internationale (ISO) en Europese (EN) normen. De belangrijkste normen voor BCM en CM, ISO 22301, 22313 en CEN/TC 17091, zijn vertaald naar het Nederlands.

Vind meer informatie over de ontwikkeling van normen op de normcommissiepagina Business Continuity Management (BCM) en Crisis Management (CM).

Webinar BCM terugkijken


Met medewerking van:
Dick Hortensius, senior consultant Managementsystemen, NEN
Gert Kogenhop, directeur bcm+ en voorzitter van de normcommissie
Jean-Pierre van Eekelen, Corporate Business Continuity Officer en Data Protection Officer, ProRail

Sheets webinar en Q&A

Normen BCM & CM

Na (gratis) registratie in NEN Connect kunt u bovengenoemde normen tijdelijk voor eigen gebruik inzien. Hier heeft u alleen een valide e-mailadres en naam voor nodig. Direct naar www.nenconnect.nl/coronavirus.

Save the date: 28 oktober 2020

Op 28 oktober organiseert NEN het congres ‘BCM en Crisismanagement: plan B voor als het misgaat’. Laat u overtuigen (en uw directie!) van nut en noodzaak van Bedrijfscontinuïteits- en Crisismanagement en leer hoe u zelf gericht stappen zet om er binnen uw eigen organisatie mee aan de slag te gaan.

Laat u bijpraten door vakgenoten die u meenemen in hun aanpak vanuit een integrale managementsysteembenadering. En maak gebruik van de ervaring van anderen: zij vertellen hoe ze door schade en schande wijzer zijn geworden en delen hun lessen graag met u.

Reserveer 28 oktober alvast in uw agenda!

Meepraten over normen?

De normcommissie BCM en CM zoekt nieuwe leden ter uitbreiding van het bestaande team. De commissie levert input voor de internationale en Europese normontwikkeling op het gebied van BCM en CM binnen ISO respectievelijk CEN. Ook levert zij een bijdrage aan de bevordering van de toepassing van deze normen in Nederland.

Meedoen aan normontwikkeling betekent dat u bij de top uit uw sector aan tafel zit. U investeert in kennis, kunde en kansen voor uw organisatie. U werkt actief mee aan kennisuitbreiding en maakt daarmee de weg vrij voor innovatie in uw vakgebied. Door deelname bent u altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Hierdoor kunt u vroegtijdig inspelen op komende veranderingen en blijft u koploper in uw vakgebied. Daarnaast legt u makkelijk nieuwe contacten met branchegenoten in binnen- en buitenland waarmee u uw voordeel kunt doen. De tijdsinvestering is ongeveer vier dagen per jaar.Normcommissie Business Continuity Management en Crisis Management zoekt leden

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen voor bedrijfscontinuïteits- en crisismanagement? De normcommissie ‘Business Continuity Management (BCM) en Crisismanagement (CM)’ verzorgt de Nederlandse inbreng bij de ontwikkeling van mondiale en Europese normen voor BCM en CM. Neem contact op met Dick Hortensius.

Dick Hortensius

Dick Hortensius

Dick Hortensius, consultant bij NEN, telefoon 015 2 690 115 of stuur een e-mail.