Business Continuity en Crisis Management

Bijdragen aan de weerbaarheid van uw organisatie

Bedrijven en consumenten zijn steeds meer afhankelijk van de continuïteit van productie en dienstverlening, ook in ketensamenwerking. In de norm ISO 22301 staat deze continuïteit centraal. De mondiale norm is herzien en bovendien wordt de scope van de normcommissie uitgebreid met Crisismanagement.

Doe mee en bepaal welke afspraken nodig zijn voor continuïteit van productie en dienstverlening

NEN zet NENCrowd in om stakeholders te informeren en te betrekken. Ook u kunt invloed uitoefenen op de nieuwe normen voor continuïteit van productie en dienstverlening. Kies zelf welke vorm van deelname het beste bij u past: normcommissielid, lid van het stakeholderplatform of volger.


Artikel Normcommissie BCM & CM zoekt versterking

De normcommissie Bedrijfscontinuïteitsmanagement en Crisismanagement (BCM & CM) levert de Nederlandse inbreng bij internationale en Europese normen voor Business Continuity Management en Crisis Management. Omdat naar verwachting dit najaar belangrijke nieuwe ontwikkelingen in deze normen gaan plaatsvinden, zoekt de normcommissie nieuwe leden om het draagvlak voor en de effectiviteit van de Nederlandse inbreng te vergroten. Daarom werd op 22 juni een informatiebijeenkomst gehouden en is een zogenoemde NEN Crowdfunding geïnitieerd.

Normen BCM

Eerder door u bekeken