Whitepaper: Om méér resultaat te behalen, moeten we echt naar één taal

Vul onderstaand uw gegevens in om de whitepaper te downloaden.

Normalisatie zoals wij die kennen, bestaat ongeveer honderd jaar. Waar BSI en NEN hun honderdjarig jubileum al hebben gehad, bereiken steeds meer normalisatie-instituten de komende jaren deze gedenkwaardige leeftijd. Normen zijn een drijvende kracht achter vernieuwing en innovatie. De periodieke cyclus van herziening van normen zorgt voor een continue aanpassing van de inhoud aan de stand der techniek en veranderende maatschappelijke inzichten. Wie ISO 9001:1994 er nog eens bij pakt, kan zich niet voorstellen dat ISO 9001:2015 een afgeleide is van deze eerste internationale norm voor – toen nog – kwaliteitsborging. Wat betekent het als we, ruim drie jaar na de publicatie van de 2015-versie van deze norm, eens proberen wat verder vooruit te kijken naar de ontwikkeling en het gebruik van managementsysteemnormen?