ISO 14001 - Milieumanagement

ISO 14001:2015 gepubliceerd

  • Bestel NEN-EN-ISO 14001:2015 (nl)


Webtool ISO 14001

  • Toegang tot NEN-EN-ISO 14001:2015
  • Wat is er gewijzigd? Vergelijk oude met nieuwe norm
  • Geef actuele status aan in het voldoen aan eisen in de norm

Meer voordelen van de webtool

Uw huidige certificaat

Wat betekent de publicatie van de nieuwe ISO-normen voor uw huidige certificaat?
Raadpleeg de Veelgestelde vragen.

Bereid u voor op de transitie

NEN biedt diverse trainingen om u voor te bereiden op de overstap op de nieuwe ISO-normen.
Bekijk de trainingskalender.


Gratis whitepapers

Wat betekent ISO 14001:2015 voor uw organisatie? Bekijk en download onze gratis whitepapers via de HLS-pagina

ISO 14001:2015, de belangrijkste thema's toegelicht

Dick Hortensius en Annemarie de Jong (NEN Managementsystemen) over de High Level Structure (HLS) en de belangrijkste thema's in ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.


Over de ISO 14000-serie

De ISO 14000-serie van normen voor milieumanagement biedt praktische hulpmiddelen voor een organisatie die meer wil doen dan voldoen aan wet- en regelgeving. De normen zijn bedoeld voor bedrijven die begrijpen dat het implementeren van een systematische aanpak van milieuaspecten van het bedrijf en zijn producten zichzelf terugverdient.

Bijvoorbeeld door:

  • vermindering van de kosten van afvalverwijdering
  • besparingen in energie en andere grondstoffen en materialen
  • verbetering milieu-imago
  • betere relaties met overheden
  • nieuwe marktkansen

Steeds meer organisaties besteden op een systematisch manier aandacht aan de milieu-aspecten van hun bedrijfsvoering en van hun producten en diensten. Dit is meestal een gevolg van de toenemende aandacht van externe partijen voor de milieuprestaties van een bedrijf. Deze partijen, ook wel stakeholders genoemd, stellen eisen en hebben wensen op milieugebied waarmee een bedrijf rekening moet houden, wil het op langere termijn bestaansrecht hebben.

ISO 14000: aandacht voor milieuaspecten van wieg tot graf
Bij de aanpak van milieuproblemen hebben organisaties in eerste instantie vooral aandacht voor de milieuaspecten van hun eigen bedrijfsvoering, zoals emissies naar de lucht, lozingen in het water en geluidsoverlast voor omwonenden. Bedrijven vormen in het algemeen echter onderdeel van een productieketen; ze kopen grondstoffen of halffabrikaten in en verwerken die tot een (tussen)product dat aan de volgende schakel in de keten of aan een eindgebruiker wordt geleverd. Bij meer ‘volwassen’ milieumanagement wordt ook aandacht besteed aan de milieuaspecten die zijn verbonden met die door een organisatie gebruikte goederen en geleverde producten. In de ISO 14000-serie wordt daarbij gekozen voor een ‘levenscyclusbenadering’ ofwel aandacht voor de algehele milieubelasting van wieg tot graf. Bij de analyse van milieuaspecten van gebruikte goederen en geleverde diensten vraagt de ISO 14000-serie aandacht voor milieueffecten die zich op andere plekken in de keten voordoen, zoals bij de winning van grondstoffen, opwekking van elektriciteit, transport, gebruik en verwerking van afvalstoffen. Organisaties kunnen dan zoeken naar mogelijkheden om die milieuaspecten te beïnvloeden, bijvoorbeeld door daarmee bij de inkoop rekening te houden, door aanpassing van hun eigen processen en producten of door het geven van relevante gebruiksinformatie aan de afnemers van hun producten. Uiteindelijk gaat het om de continue verbetering van de milieuprestaties. Wat ‘goede’ milieuprestaties zijn, is niet alleen vast te stellen op basis van een natuurwetenschappelijke benadering, maar heeft ook te maken met visies van verschillende maatschappelijke partijen. Daarom is communicatie met die partijen, ook wel belanghebbenden of stakeholders genoemd, een belangrijk onderdeel van goed milieumanagement.


Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Vragen over normen voor management-systemen? Neem contact op met Dick Hortensius

(015) 2 690 115

dick.hortensius@nen.nl

Download gratis gids

Praktijkgidsen Milieumanagement

UIT 73:2015 nl

Praktijkgids Werken met ISO 14001:2015 - De impact van milieumanagement

UIT 68:2014 nl

De nieuwe ISO-normen - Duurzame verandering in managementsystemen

UIT 74:2015 nl

De impact van de nieuwe ISO's - Experts aan het woord

UIT 2:2020 nl

Praktijkgids 'Auditing - Aan de slag met ISO 19011'

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met NEN Managementsystemen

015 2 690 362

mm@nen.nl