Broeikasgassen

De diverse delen van ISO 14064 bevatten eisen en richtlijnen voor het monitoren en verifiëren van broeikasgasdata. Dit is een belangrijke activiteit in het kader van het wereldwijde Klimaatverdrag en vooral het Kyotoprotocol en daaruit voortvloeiende verplichtingen.

De deelnemende landen zijn verplichtingen aangegaan de emissies van broeikasgassen terug te dringen en moeten over hun voortgang in het halen van de doelstellingen betrouwbare rapportages leveren. Daarbij komt dat er allerlei verschillende mechanismen zijn waarmee landen aan hun verplichtingen kunnen voldoen, waarvoor vaak externe verificatie van emissiereductieprojecten nodig is. Omdat het hier gaat om een wereldwijde problematiek met veel grensoverschrijdende projecten, kunnen internationale normen ertoe bijdragen dat op een betrouwbare en vergelijkbare manier wordt gemeten, gerapporteerd en geverifieerd.

ISO 14064 bestaat uit de volgende delen:

  • ISO 14064-1 over kwantificeren, monitoren en rapporteren van emissies (en verwijderingen) op bedrijfsniveau;
  • ISO 14064-2 over hetzelfde onderwerp, maar dan bij projecten;
  • ISO 14064-3 over validatie, verificatie en certificatie van GHG-data.

Om de betrouwbaarheid van externe validatie en verificatie van broeikasgasdata te bevorderen zijn ISO 14065 en 14066 ontwikkeld.

  • ISO 14065 stelt eisen aan organisaties die externe validatie en verificatie uitvoeren en kan als basis voor accreditatie worden gebruikt.
  • ISO 14066 stelt specifieke eisen aan de competenties van validatie -en verificatieteams die worden ingeschakeld door organisaties die zelf volgens ISO 14065 werken (of daarvoor geaccrediteerd zijn).

In Nederland wordt ISO 14064 en ISO 14065 toegepast in het kader van de CO2-prestatieladder. De relatie met ISO 14001 is dat emissies van broeikasgassen voor veel bedrijven een significant milieuaspect is, waarvoor (reductie)doelstellingen worden gesteld en meetverplichtingen
bestaan.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Vragen over normen voor management-systemen? Neem contact op met Dick Hortensius

(015) 2 690 115

dick.hortensius@nen.nl

Download gratis gids

Praktijkgidsen Milieumanagement

UIT 73:2015 nl

Praktijkgids Werken met ISO 14001:2015 - De impact van milieumanagement

UIT 68:2014 nl

De nieuwe ISO-normen - Duurzame verandering in managementsystemen

UIT 74:2015 nl

De impact van de nieuwe ISO's - Experts aan het woord

UIT 2:2020 nl

Praktijkgids 'Auditing - Aan de slag met ISO 19011'

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met NEN Managementsystemen

015 2 690 362

mm@nen.nl