De ISO 14040-serie voor Life Cycle Assessment

Life Cycle Assessment (LCA) is een methodiek om op een systematische manier de milieueffecten van een product of dienst te evalueren volgens een ‘van wieg tot graf’ benadering. Hierbij worden alle levenstadia van een product in ogenschouw genomen en worden de milieueffecten bekeken die optreden in de keten van winning van grondstoffen, via productie en gebruik tot en met het afvalstadium.

Op zo’n manier kan de totale milieubelasting van een product worden beoordeeld. Op basis daarvan kunnen alternatieven met elkaar worden vergeleken of kunnen de milieukritische schakels in de levenscyclus van een product worden opgespoord. LCA’s beogen objectieve informatie te verschaffen om vanuit milieuoogpunt juiste keuzes tussen producten te kunnen maken of producten zodanig te ontwerpen dat de algehele milieubelasting minimaal is.

Dat dat niet eenvoudig is, kan worden afgeleid uit de eindeloos durende discussies over wat beter is: katoenen luiers die zelf worden gewassen, de wegwerpluier of katoenen luiers bij een haal- en brengservice. Andere voorbeelden zijn: de plastic wegwerpbeker of de aardewerken bewaarmok voor de koffieautomaat en de glazen of kunststof melkfles of het wegwerppak. Zoveel studies, zoveel uitkomsten. Met de ISO 14040-normen wordt geprobeerd de bandbreedte in die uitkomsten terug te dringen door afspraken vast te leggen over opzet en uitvoering van LCA’s en de daarin te maken keuzes en toe te passen basisgegevens.

De relatie tussen de ISO 14040-normen en het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001

ISO 14001 vraagt aandacht voor de (belangrijke) milieuaspecten van de activiteiten, producten en diensten van een organisatie
LCA is bij uitstek een instrument om de milieuaspecten van producten en diensten te identificeren en vast te stellen wat de meest significante zijn, ofwel waar de grootste milieuwinst te boeken is.
ISO 14001 vraagt aandacht voor (significante) milieuaspecten die kunnen worden beheerst en waarop invloed kan worden uitgeoefend
Die laatste categorie heeft vaak te maken met milieuaspecten die elders optreden in de keten waarvan de organisatie deel uitmaakt. LCA is een goed instrument om over de gehele keten van een productlevenscyclus de significante milieuaspecten in kaart te brengen en mogelijkheden voor milieuverbeteringen aan te geven.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Vragen over normen voor management-systemen? Neem contact op met Dick Hortensius

(015) 2 690 115

dick.hortensius@nen.nl

Download gratis gids

Praktijkgidsen Milieumanagement

UIT 73:2015 nl

Praktijkgids Werken met ISO 14001:2015 - De impact van milieumanagement

UIT 68:2014 nl

De nieuwe ISO-normen - Duurzame verandering in managementsystemen

UIT 74:2015 nl

De impact van de nieuwe ISO's - Experts aan het woord

UIT 2:2020 nl

Praktijkgids 'Auditing - Aan de slag met ISO 19011'

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met NEN Managementsystemen

015 2 690 362

mm@nen.nl