Ecodesign

ISO 14006 definieert ecodesign als ‘integratie van milieuaspecten in ontwerp en ontwikkeling van producten met als doel het verminderen van negatieve milieueffecten gedurende de levenscyclus van een product’.

Volgens ISO 14006 zijn de volgende facetten van belang voor effectief ecodesign:

  • Beoordeling van milieueffecten van producten gedurende hun levenscyclus.
  • Identificatie van ontwerpspecificaties om de negatieve milieueffecten te verminderen en management van het ontwerp- en ontwikkelingsproces om de vereiste maatregelen en specificaties te implementeren.
  • Inbedding van ecodesign in milieumanagement (operationeel) en in het algemene managementsysteem (strategisch).

Er zijn al wel bestaande ISO-normen die aan een of twee van deze facetten aandacht besteden, maar nog niet een die alle drie facetten geïntegreerd behandelt. De ‘leemten’ in ondergenoemde ISO-normen beoogt ISO 14006 in te vullen.

  • ISO 14001 zorgt voor inbedding van aandacht voor milieu in het managementsysteem van een organisatie, zonder specifieke aandacht voor echodesign.
  • ISO 9001 borgt ontwerp- en ontwikkelingsprocessen van producten, maar zonder specifieke aandacht voor milieuaspecten.
  • ISO/TR 14062 geeft richtlijnen voor toepassing van ecodesign, maar zonder aandacht voor inbedding in (strategisch) management.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Vragen over normen voor management-systemen? Neem contact op met Dick Hortensius

(015) 2 690 115

dick.hortensius@nen.nl

Download gratis gids

Praktijkgidsen Milieumanagement

UIT 73:2015 nl

Praktijkgids Werken met ISO 14001:2015 - De impact van milieumanagement

UIT 68:2014 nl

De nieuwe ISO-normen - Duurzame verandering in managementsystemen

UIT 74:2015 nl

De impact van de nieuwe ISO's - Experts aan het woord

UIT 2:2020 nl

Praktijkgids 'Auditing - Aan de slag met ISO 19011'

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met NEN Managementsystemen

015 2 690 362

mm@nen.nl