ISO 14001 wordt herzien

23-03-2012 Bij de volgende herziening ondergaat ISO 14001, de veel gebruikte milieunorm, ingrijpende wijzigingen.

Van 20 tot en met 22 maart 2012 vond in Berlijn de eerste vergadering over de herziening van ISO 14001 ‘Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik’ plaats. Na de beperkt herziene tweede editie die in 2004 werd gepubliceerd, belooft dit een meer ingrijpende wijziging van deze veel gebruikte milieunorm te worden.

Uitgangspunten bij de herziening ISO 14001

Er zijn twee belangrijke uitgangspunten bij de herziening.

  • Enerzijds de toepassing van de recent vastgestelde ISO Guide 83 waarin de nieuwe structuur en kerneisen voor managementsysteemnormen zijn vastgelegd. Toepassing hiervan is verplicht gesteld voor alle nieuwe en herziene normen voor managementsystemen en moet leiden tot beter afgestemde en gemakkelijker te integreren systemen.
  • Het tweede uitgangspunt is een rapport van een studiegroep over de toekomst van milieumanagement. In dit rapport zijn 11 trends en thema’s geanalyseerd en worden aanbevelingen gedaan op welke wijze daaraan in ISO 14001 aandacht moet worden gegeven. Bijvoorbeeld de relatie met duurzaamheid en ketenmanagement, compliance met milieuwetgeving, externe communicatie en rapportage en de toepassing van prestatie-indicatoren bij monitoring.

Beide uitgangspunten moet er voor zorgen dat de norm straks weer even meekan en aansluit bij de maatschappelijke vereisten, zoals goede integratie van milieumanagement met andere managementgebieden (zoals kwaliteit en veiligheid) en met de corporate governance van organisaties. Maar vooral past bij de veranderende context waarin milieumanagementsystemen opereren, zoals toenemende aandacht bij bedrijven en hun stakeholders voor risico- en compliance-management, MVO en verduurzaming van productieketens.

De eerste vergadering leverde gelijk al veel discussie op over de manier waarop de twee invalshoeken bij de herziening in een gestructureerd proces met een groot aantal partijen aan tafel evenwichtig aandacht kunnen krijgen. Er leek zich ook een scheiding tussen Europa en Japan enerzijds en zo ongeveer de rest van de wereld anderzijds voor te doen als het gaat om ambities om wezenlijke veranderingen in ISO 14001 door te voeren.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Vragen over normen voor management-systemen? Neem contact op met Dick Hortensius

(015) 2 690 115

dick.hortensius@nen.nl

Bijspijkeren op topsnelheid?

Download gratis gids

Praktijkgidsen Milieumanagement

UIT 72:2015 nl

Praktijkgids Overstappen op ISO 14001:2015 - De impact van de nieuwe norm

UIT 73:2015 nl

Praktijkgids Werken met ISO 14001:2015 - De impact van milieumanagement

UIT 68:2014 nl

De nieuwe ISO-normen - Duurzame verandering in managementsystemen

UIT 74:2015 nl

De impact van de nieuwe ISO's - Experts aan het woord

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met NEN Managementsystemen

015 2 690 362

mm@nen.nl