{"count":"20", "results":[ { "image":"/upload_mm/1/5/3/398391_informatiebeveiliging%20zorg%20security_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Beperkte-wijzigingen-in-de-normen-managementsystemen-voor-informatiebeveiliging.htm", "title":"Beperkte wijzigingen in de normen managementsystemen voor informatiebeveiliging", "pubdate":"24-02-2020", "lead":"De twee belangrijkste normen voor informatiebeveiliging, NEN-EN-ISO/IEC 27001 en NEN 7510-1, zijn beperkt gewijzigd. Beide normen hebben een grote gebruikersgroep in Nederland, waarbij in een groot aantal gevallen de normen gecombineerd gebruikt worden. Aanleiding voor de beperkte wijzigingen is een aantal vertaal- en taalkundige verschillen die in deze normen geslopen waren." }, { "image":"/upload_mm/3/7/8/398357_innovatie_GettyImages-683962670_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Europese-normen-voor-ethiek-van-onderzoek-en-innovatie.htm", "title":"Europese normen voor ethiek van onderzoek en innovatie", "pubdate":"21-02-2020", "lead":"Ethiek speelt een grotere rol bij innovaties. Het is steeds vaker onderdeel van het ontwerpproces omdat het belangrijk is bij een succesvolle introductie in de markt. De Europese norm CWA 17145 Ethische assessment van onderzoek en innovatie is in 2017 gepubliceerd en inmiddels is het tijd voor de periodieke evaluatie. Belanghebbenden mogen reageren voor 20 maart 2020. " }, { "image":"/upload_mm/6/0/1/398269_ab84db5b-f234-468a-ad6d-8710bd0d6fe1_anesthesie_narcose_medische_gassen_270x150_GettyImages-950412662_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Start-ontwikkeling-NTA-Medische-Voedingseenheden.htm", "title":"Start ontwikkeling NTA Medische Voedingseenheden", "pubdate":"19-02-2020", "lead":"De expertgroep ‘Medische Gassen’ is gestart met de ontwikkeling van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) over medische voedingseenheden. De reden hiervoor was dat in het veld niet altijd duidelijk was wat een medische voedingseenheid is en waarom hier eisen aan gesteld worden. Geïnteresseerden in deelname kunnen zich aanmelden tot 1 april 2020. " }, { "image":"/upload_mm/f/0/9/398175_270x150_Microscoop-laboratorium-glaswerk-onderzoek-909908830_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Herziening-kwaliteitsmanagementnorm-voor-medische-laboratoria-ter-commentaar.htm", "title":"Herziening kwaliteitsmanagementnorm voor medische laboratoria ter commentaar", "pubdate":"19-02-2020", "lead":"NEN-EN-ISO 15189 ‘Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie’ zit in het internationale herzieningsproces. De norm is binnen medische laboratoria een bekend begrip. De leden van de normcommissie ‘IVD’ hebben tot begin april om op de herziening, namens Nederland, te reageren. Belanghebbende en/of geïnteresseerde kunnen tot uiterlijk 1 maart 2020 hun interesse kenbaar maken. " }, { "image":"/upload_mm/7/4/0/398227_CE_270x150%29GettyImages-678573106_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Voorjaarsconferentie-Circulaire-Economie-CESpring-1.htm", "title":"Voorjaarsconferentie Circulaire Economie ‘CE-Spring’", "pubdate":"17-02-2020", "lead":"NEN organiseert op 9 april 2020 bij DUWO in Delft de voorjaarsconferentie CE-Spring over circulaire economie. Hier komen verschillende sectoren bij elkaar om kennis en ervaringen te delen en om te bespreken waar afspraken nodig zijn om de transitie te versnellen." }, { "image":"/upload_mm/1/e/1/398174_270x150_software_ontwikkeling_binary-code-and-laptops-162487076_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Herziening-norm-hanteren-van-code-en-andere-terminologiestelsels-van-medische-informatica.htm", "title":"Herziening norm hanteren van code- en andere terminologiestelsels van medische informatica", "pubdate":"14-02-2020", "lead":"De Nederlandse gezondheidszorg maakt steeds meer gebruik van elektronische gegevensuitwisseling. Daarom is er in toenemende mate aandacht voor standaardisatie van medische gegevens en de wijze waarop deze gegevens worden uitgewisseld. Experts geven aan dat uitbreiding van de scope van NEN 7522:2006, die betrekking heeft op het beheren van informatiestandaarden, gewenst is. " }, { "image":"/upload_mm/3/1/4/397944_tandheelkunde_x-ray_gebit_iStock_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Veranderingen-in-de-tandheelkunde-en-de-gevolgen-voor-de-keten.htm", "title":"Veranderingen in de tandheelkunde en de gevolgen voor de keten", "pubdate":"10-02-2020", "lead":"NEN organiseert op 30 maart bij NEN in Delft een themabijeenkomst over de nieuwe wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen in Europa. Dit naar aanleiding van vragen en discussies die de afgelopen jaren zijn gevoerd in de normcommissie Tandheelkunde. Werkzaam als fabrikant, leverancier, tandtechnicus, tandarts of anderszins betrokken bij het onderwerp? Aanmelden kan tot 15 maart. " }, { "image":"/upload_mm/7/e/9/397723_Steriliseren%20en%20steriliteit%20270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Themabijeenkomst-Validatie-stoomsterilisatieprocessen.htm", "title":"Themabijeenkomst Validatie stoomsterilisatieprocessen", "pubdate":"04-02-2020", "lead":"NEN organiseert op 19 maart vanaf 12.30 uur een themabijeenkomst over validatie van stoomsterilisatoren. Deskundigen op het gebied van steriele medische hulpmiddelen, fabrikant/leverancier, valideur of anderszins betrokken bij het onderwerp zijn van harte welkom. Aanmelden kan tot 5 maart. " }, { "image":"/upload_mm/2/1/6/397838_Zorg_iStock-695360362_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Whitepaper-voor-ICTleveranciers-en-inkopers-in-de-zorg.htm", "title":"Whitepaper voor ICT-leveranciers en inkopers in de zorg", "pubdate":"03-02-2020", "lead":"De NEN normcommissie ‘Informatievoorziening in de zorg’ heeft een whitepaper gepubliceerd met als titel ‘Aanbevelingen voor de toepassing van NEN 7510, NEN 7512, NEN 7513 en NTA 7516 in het inkoopproces van zorgaanbieders’." }, { "image":"/upload_mm/b/d/9/397724_Slimme%20zorg%20thuis%20GettyImages-915728548_4000x2500_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Slimme-zorg-thuis-op-het-openingscongres-van-de-eHealthweek.htm", "title":"‘Slimme zorg thuis’ op het openingscongres van de eHealth-week", "pubdate":"29-01-2020", "lead":"Zorg wordt steeds meer thuis gegeven en dit zorgt voor grote voordelen. Digitale innovatie en de inzet van (thuis)zorgtechnologie is hierbij een belangrijke pijler. Pim Ketelaar, voorzitter van de werkgroep ‘Slimme zorg thuis’ (SZT), verzorgde tijdens het openingscongres van de eHealth week op 27 januari een druk bezochte workshop over ‘Slimme zorg thuis’." }, { "image":"/upload_mm/d/4/4/397697_clinical%20research%20iStock-589128352_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Derde-editie-IVDR-symposium.htm", "title":"Derde editie IVDR symposium", "pubdate":"28-01-2020", "lead":"Op 5 juni 2020 organiseert NEN een symposium over de nieuwe wet- en regelgeving voor In-vitro diagnostica (IVDR). Het symposium wordt voor de derde keer georganiseerd. Bij de eerste editie in 2018 werden de deelnemers geïnformeerd over de nieuwe wet en de wijzigingen ten opzichte van de huidige wetgeving. De tweede editie stond in het teken van implementatie van de nieuwe wetgeving. In de derde editie staat het volgende thema centraal: Hoe ver bent u anno 2020?" }, { "image":"/upload_mm/e/9/2/cid397541_fullimage_ISO_45001_G%26VW_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Overgangstermijn-naar-ISO-45001certificaat.htm", "title":"Overgangstermijn naar ISO 45001-certificaat", "pubdate":"23-01-2020", "lead":"In maart 2018 is ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’ gepubliceerd. Organisaties met een OHSAS 18001-certificaat hebben nu nog een ruim jaar de tijd (tot 12 maart 2021) om over te stappen op ISO 45001:2018." }, { "image":"/upload_mm/c/3/a/397430_ISO27701_270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/ICTnieuwsberichten/De-werkgroep-certificatie-ISOIEC-27701-en-AVG-gaat-van-start.htm", "title":"De werkgroep ‘certificatie ISO/IEC 27701 en AVG’ gaat van start", "pubdate":"23-01-2020", "lead":"Na de introductie van de AVG in mei 2018 is er in ISO verband bekeken hoe normen een rol kunnen spelen bij het voldoen aan de eisen van de AVG. In oktober 2019 is ISO/IEC 27701 (Security techniques - Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management - Requirements and guidelines) gepubliceerd. Implementatie van ISO/IEC 27701 ondersteunt organisaties in hun streven te voldoen aan AVG." }, { "image":"/upload_mm/3/b/f/397536_ehealth_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Vierde-editie-MDR-symposium-puntjes-op-de-i.htm", "title":"Vierde editie MDR symposium: puntjes op de i", "pubdate":"23-01-2020", "lead":"Op 14 januari jl. vond de vierde editie van het MDR symposium plaats. Deze dag stond in het teken van de laatste maanden van implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen. Tijdens de dag werd kennis gedeeld in de keten en ervaringen uitgewisseld. Duidelijk werd dat de keten onderling met elkaar verbonden is en elkaar nodig heeft. " }, { "image":"/upload_mm/6/7/4/397535_Slimme%20zorg%20thuis%20GettyImages-915728548_4000x2500_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/De-passende-zorg-op-de-juiste-plek-is-vaak-gewoon-thuis.htm", "title":"De passende zorg op de juiste plek is vaak gewoon thuis", "pubdate":"23-01-2020", "lead":"Zorg wordt steeds meer thuis gegeven. Dat brengt grote voordelen met zich mee. Patiënten kunnen langer thuis wonen en bij opname in het ziekenhuis ook eerder naar huis. Dit verhoogt de kwaliteit van leven van de patiënt, het is kostenbesparend en de patiënt heeft minder risico op bijvoorbeeld het oplopen van ziekenhuis gerelateerde infecties. " }, { "image":"/upload_mm/1/3/9/397399_convenant_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Standaardisatieorganisaties-vernieuwen-convenant-voor-betere-afstemming-voor-gebruik-van-standaarden-in-de-zorg.htm", "title":"Standaardisatieorganisaties vernieuwen convenant voor betere afstemming voor gebruik van standaarden in de zorg", "pubdate":"17-01-2020", "lead":"GS1 Nederland, HL7 Nederland, IHE Nederland, NEN, Nictiz, RIVM, SNOMED NRC, Vektis en Z-Index hebben zich door middel van ondertekening van een vernieuwd convenant verenigd in een bestuurlijke samenwerking." }, { "image":"/upload_mm/c/1/0/cid396992_Screenshot%20Dick%20en%20Rene_270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Meld-u-nu-aan-voor-NENWebinar-Laatste-ontwikkelingen-nieuwe-HLS.htm", "title":"Meld u nu aan voor NEN-Webinar ‘Laatste ontwikkelingen nieuwe HLS’", "pubdate":"13-01-2020", "lead":"NEN organiseert op donderdag 12 maart 2020 een gratis webinar over de 'Laatste ontwikkelingen nieuwe HLS'. NEN voert het secretariaat van de ISO-werkgroep die werkt aan de herziening van de High Level Structure (HLS). In januari vond de derde vergadering plaats in Sydney. Wilt u meer weten over de toekomst van de HLS? Mis dit webinar dan niet." }, { "image":"/upload_mm/1/9/b/397045_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/NEN-trotse-sponsor-van-BNR-programma-De-Eeuw-van-mijn-Dochters.htm", "title":"NEN trotse sponsor van BNR programma ‘De Eeuw van mijn Dochters’", "pubdate":"08-01-2020", "lead":"Presentator Art Rooijakkers start vanaf donderdag 9 januari met een eigen twaalfdelige serie bij BNR Nieuwsradio. Het programma met de naam ‘De Eeuw van mijn Dochters’ is een persoonlijke zoektocht naar de nabije toekomst waarin zijn dochters zullen opgroeien. NEN is trotse sponsor van het programma, dat elke donderdagavond om 19.00 uur op BNR te horen is. De serie verschijnt ook als podcast. " }, { "image":"/upload_mm/c/f/6/396590_medische_instrumenten_iStock_000020234939Large_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Herziening-internationale-norm-risicomanagement-voor-medische-hulpmiddelen.htm", "title":"Herziening internationale norm risicomanagement voor medische hulpmiddelen", "pubdate":"20-12-2019", "lead":"De internationale norm NEN-EN-ISO 14971 is de norm voor het opzetten en uitvoeren van een risicomanagement systeem voor fabrikanten van medische hulpmiddelen. De norm is herzien. " }, { "image":"/upload_mm/e/9/8/396468_narcose3_iStock_000010192625Large_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Meepraten-over-werkprogramma-Expertgroep-Medische-Gassen.htm", "title":"Meepraten over werkprogramma Expertgroep Medische Gassen", "pubdate":"16-12-2019", "lead":"De Expertgroep Medische Gassen is hét kennisnetwerk als het gaat om medische gassen. De experts hebben invloed op internationale normontwikkelingen en stellen nationale (norm)documenten op. In 2020 gaat de groep zich naast een internationaal werkprogramma, ook in Nederland richten op een aantal vraagstukken. Experts op dit gebied kunnen zich aanmelden bij NEN. " } ]}