Veelgestelde vragen - NEN 5104

NEN 5104 'Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters' ingetrokken

Vragen en antwoorden

Als ik op de website van NEN zoek op NEN 5104, dan zie ik dat deze norm is ingetrokken. Mag ik deze norm dan nog wel gebruiken?
NEN 5104 is inderdaad in maart 2016 door NEN ingetrokken als gevolg van de publicatie van de volgende twee documenten in februari 2016:

NEN-EN-ISO 14688-1+A1+C11:2016 (nl) 'Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - Deel 1: Identificatie en beschrijving

NEN-EN-ISO 14688-2+A1+C11:2016 (nl) 'Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - Deel 2: Grondslagen voor classificatie'

Het gaat hierbij om twee delen van een internationale norm, die Europees zijn aanvaard. Het Nederlands Normalisatie-instituut is daarom gehouden om deze normen ook nationaal te implementeren en daarbij eventueel inhoudelijke overlappende nationale normen in te trekken. Dit heeft ertoe geleid dat NEN 5104 gelijktijdig is ingetrokken.

Het Nederlands Normalisatie-instituut mag NEN 5104 nu niet meer actief onderhouden, maar de ingetrokken versie blijft wel beschikbaar via www.nen.nl.

In bepaalde wetgeving, bv de Regeling bodemkwaliteit, wordt naar NEN 5104 verwezen. Wat betekent dit nu voor de milieubedrijven die met NEN 5104 werken? Het is aan de overheid zelf om te bepalen of zij de verwijzing naar NEN 5104 – op een bepaald moment – willen actualiseren naar een ander normdocument, bijvoorbeeld NEN-EN-ISO 14688-1. De markt kan NEN 5104 tot die tijd nog steeds toepassen (de wetgeving of het contract met de opdrachtgever is leidend, niet de status van de norm bij NEN).
Wat betekent "ingetrokken norm"
Dit is een norm die vervallen is of vervangen door een andere norm. In sommige gevallen kan het zijn dat er in het werkveld nog wordt verwezen naar een oudere, ingetrokken, norm.

Terug


Gerelateerd nieuws

NEN 5104 is ingetrokken: wat nu?

06-12-2016 In maart 2016 is NEN 5104 'Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters' ingetrokken. Di...Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met de afdeling Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

mm@nen.nl