Afvalwateronderzoek

02-01-2013 Afvalwater is water dat wordt geloosd nadat het is gebruikt of gevormd bij een proces en dat niet meer nodig is in dat proces (definitie volgens NEN 6599).

Afvalwater

Eenduidige vaststelling van kwaliteit en kwantiteit van afvalwater is belangrijk, onder meer omdat op de lozing van afvalwater belasting wordt geheven.

Voordat afvalwater wordt geloosd op het oppervlaktewater, vindt zuivering plaats. De zuiveringsinstallaties moeten aan vele eisen voldoen. Na de zuivering moet het water van een dusdanige kwaliteit dat het oppervlakte- en grondwater niet vervuilt.

NEN kent verschillende commissies op het gebied van afvalwater(zuivering). Zo zijn er de commissies:

Onderzoek, waterzuivering en meer

In aanvulling op de nationale normalisatieactiviteiten zijn NEN en de Nederlandse experts nauw betrokken bij Europese en mondiale commissies voor bovenstaande onderwerpen.

Voor wie?

De normen die nationaal, Europees en internationaal worden ontwikkeld zijn van belang voor handhavers op het gebied van afvalwater, vergunningsverleners, rijksoverheid, milieulaboratoria, milieuadviesbureaus, zuiveringsschappen, installatiebeheerders en industrie.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl