Zuurkasten

Vragen en antwoorden

Wanneer moet een type test worden uitgevoerd volgens norm NEN-EN-14175-6:2006?

NEN-EN-14175-6:2006 beschrijft specifiek de aanvullende eisen voor een VAV zuurkast. Het doel van de standaard is opgenomen in de introductie:

“The objective of this document is to specify test methods relevant to the assessment of the performance of variable air volume (VAV) fume cupboards (see definition in NEN-EN 14175-1, 3.5) either as a single VAV system or as a combination of fume cupboard plus VAV system.

The intention of this document is to enable a purchaser to choose his fume cupboard according to his demands and needs for containment, air exchange efficiency etc, as described in NEN-EN 14175-3. Afterwards, the purchaser can proceed with his selection of an appropriate VAV system.”


Het is de bedoeling dat op basis van de testen uit dit deel een inkoper na selectie van een zuurkast volgens deel 3 een geschikte regeling selecteert gebruik makend van de testresultaten van het VAV systeem zoals beschreven in deel 6. Voor fabrikanten van zuurkasten is er ook de mogelijkheid een VAV systeem te testen in combinatie met hun eigen zuurkast i.p.v. met de voorgeschreven test setup. Dit vereenvoudigt de test werkzaamheden en is zelfs noodzakelijk als zuurkast en regeling onlosmakelijk verbonden zijn. Als een zuurkast is getest met een niet geïntegreerde regeling, kan deze ook uitgewisseld worden voor een regeling met gelijke functies en prestaties. De testmethodieken en resultaten zijn immers vergelijkbaar. Een voldoende kundig persoon (iemand die aantoonbaar in ruime mate verstand heeft van meet & regeltechniek, VAV-regelingen en zuurkasten in het algemeen) kan op basis van de testresultaten uit deel 6 beoordelen of twee verschillende regelingen uitwisselbaar zijn.


Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met de afdeling Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

mm@nen.nl