Nood- en oogdouches

Vragen en antwoorden

Waar is vastgelegd in de norm NEN-EN 15154-2:2006 dat de nood- en oogdouche failsafe (veilig bij defect) moet zijn?

In de norm staat het volgende:

"For automatic operation, the valve shall be fully open within 1 s and shall be fail-safe at the open position if operated electrically."

Dit stond altijd in de beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving, beleidsregel 46-3. Deze is vervallen en zover bekend is er geen vervanging. Verder staat e.e.a. genoemd in de PGS 15, artikel 3.19.2.

Voor laboratoria moet de noodzaak voor een oogdouche en/of nooddouche bepaald worden aan de hand van de RIE. Als er geen risico bestaat waar een nooddouche voor nodig is, dan hoeft deze er ook niet te zijn.

In de norm NEN-EN 15154-2:2006 staat vastgelegd dat een nood- en oogdouche failsafe moet zijn. Als er noodzaak is voor een nood- of oogdouche, dan is er ook noodzaak dat deze altijd werkt bij een calamiteit vanuit risicobeheersing.


Welke normdelen uit de normserie NEN-EN 15154 zijn van toepassing op industriële nood- en oogdouches?

De NEN-EN 15154 serie over nood- en oogdouches bestaat uit de volgende onderdelen:

— Part 1: Plumbed-in body showers for laboratories.
— Part 2: Plumbed-in eye wash units.
— Part 3: Non-plumbed-in body showers.
— Part 4: Non-plumbed-in eyewash units.
— Part 5: Water overhead body showers for sites other than laboratories [wordt naar verwachting gepubliceerd in het najaar van 2019].
— Part 6: Plumbed-in multiple nozzle body showers for sites other than laboratories [wordt naar verwachting gepubliceerd in het najaar van 2019].

Alleen deel 1 is specifiek gericht op laboratoria. Afhankelijk van de interesse in het type nood- en oogdouches met of zonder vaste water aansluiting, kunnen de delen 2 tot met 6 allen van toepassing zijn voor industriële sites.

Gezien het Europese EN-normen betreft zijn deze geharmoniseerde normen geldig voor alle Europese lidstaten. Normalisatie-instituten zijn namelijk verplicht de Europese normen nationaal over te nemen.
Via welk onderzoek is In de norm NEN-EN 15154-1 de aanbevolen watertemperatuur bepaald?

In de norm NEN-EN 15154-1 wordt een watertemperatuur aanbevolen tussen de 15 en 37 graden Celcius. De waarden in deze norm zijn opgenomen n.a.v. informatie uit Europees onderzoek.
Wat is de minimale temperatuur van nood- en oogdouches?

De twee meest genoemde standaarden zijn:

• De Europese norm NEN-EN 15154-1
• De Amerikaanse norm ANSI 358.1-2004

Vanwege het ontbreken van consensus in de Europese normcommissie (CEN TC 332 WG2) is er in de norm niet direct een minimale temperatuur van nood- en oogdouches voorgeschreven. Wel wordt sinds 2007 een minimale temperatuur van 15 graden Celsius aanbevolen.
Dit n.a.v. Europees onderzoek (CEN TC 332-WG2) waaruit volgt dat de temperatuur tussen de 15 en 35 graden Celsius moet liggen, maar hier zijn wel enkele aanvullende beperkingen in acht te nemen.

• I.v.m. legionellapreventie de temperatuur niet hoger dan 25 graden Celsius.
• I.v.m. oogbeschadiging de temperatuur niet hoger dan 30 graden Celsius.

De Amerikaans ANSI 358.1-2004 schrijft voor dat het water ´lauwwarm´ moet zijn.
Enkele stukken als naslag:

NEN-EN 15154-1 Veiligheidsdouches – deel 1, Nooddouches voor Laboratoria.
BRL K14034/01 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor Nood- en oogdouches.
Werkblad drinkwater installaties WB 2.2 A

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met de afdeling Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

mm@nen.nl