Gratis bewustwordingstool NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg

De norm NEN 7510 gaat uit van het inrichten, implementeren en verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging in de zorg. Keer op keer blijkt uit de praktijk en onderzoek dat risico's realiteit worden, omdat mensen onbewust of bewust afspraken vergeten, overtreden of negeren zonder oog voor de consequenties. Deze online tool maakt u bewust van de juiste manier van handelen in een bepaalde situatie, zodat informatiebeveiliging geborgd blijft.


Essentieel bij informatiebeveiliging is houding en gedrag van de medewerkers en het management. NEN heeft een bewustwordingstool ontwikkeld en legt u diverse stellingen voor. In deze stellingen worden verschillende situaties weergegeven die zeer herkenbaar zijn in relatie tot informatiebeveiliging in de zorg. Er wordt o.a.gevraagd aan te geven hoe u zou handelen bij het versturen van bestanden, clear desk beleid, omgaan met wachtwoorden, toegangsbeleid etc. Op basis van uw antwoorden krijgt u feedback op de juistheid van uw handelen.

Hoe bewust bent u? Log direct gratis in en start de bewustwordingstool NEN 7510 >>

Inzicht in de bewustwording binnen uw organisatie
Wilt u inzicht in de bewustwording uw gehele organisatie en zien waar de grootste pijnpunten liggen op het gebied van informatiebeveiliging? De tool biedt u de mogelijkheid om meerdere medewerkers per organisatie aan elkaar te koppelen. Hierdoor krijgt u een compleet overzicht met een rapportage. Ook is het mogelijk om de score per afdeling en/of medewerker te bekijken.

Maatwerk
Wilt u de tool nog specifieker laten aansluiten op uw eigen organisatie? Het is ook mogelijk om de tool op maat te laten samenstellen met situaties in uw specifieke organisatie. Neem hiervoor contact op met NEN, wij helpen u graag verder.

Eerder door u bekeken

Hoe bewust bent u?

Om u bewust te maken van de dagelijkse risico's op het gebied van informatiebeveiliging stelt NEN de tool gratis ter beschikking. Via uw computer, tablet of mobiel kunt u snel en eenvoudig inloggen en direct aan de slag!

Meerdere gebruikers aanvragen


Voor een compleet overzicht van uw gehele organisatie kunt u kiezen voor meerdere gebruikers.