HKZ

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.HKZ-Kwaliteitsnormen
Om het HKZ-Keurmerk te verkrijgen moet het kwaliteitsmanagementsysteem voldoen aan de HKZ-normen. Deze normen hebben de internationaal erkende ISO 9001-normen als basis en omvatten daarnaast branche specifieke eisen. Alle HKZ-kwaliteitsschema’s (behalve de opstapvarianten) omvatten de eisen uit de ISO 9001. Iedere branche heeft een eigen set normen (certificatieschema). De HKZ-normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. Ze stellen eisen aan het primaire proces: intake/indicatie, de uitvoering van de diensten en evaluatie/nazorg. Daarnaast moeten ook de ondersteunende processen, zoals personeelsbeleid, diensten door derden, et cetera aan specifieke eisen voldoen. Het Harmonisatiemodel wordt bij de invulling van de normen als uitgangspunt genomen.

HKZ-Veiligheidsnormen
Om het HKZ-Veiligheidskeurmerk te verkrijgen moet het veiligheidsmanagementsysteem voldoen aan de HKZ-normen. De veiligheidsnormen zijn voor ziekenhuizen compatibel met de NTA 8009. Bij de HKZ-veiligheidsschema’s ligt de focus op de veiligheid van patiënten en cliënten. Er worden eisen gesteld aan de voorbeeldrol van de directie en Veilig Melden in het kader van de veiligheidscultuur. Verder moeten er zowel prospectieve als retrospectieve risicoanalyses worden uitgevoerd.

Sinds 1 mei 2012 is HKZ samengegaan met NEN. Het HKZ-keurmerk blijft bestaan als een van de keurmerken binnen NEN. Voor al het nieuws en informatie over HKZ kunt u terecht op www.hkz.nl ››

Normen HKZ


HKZ-normen bestellen

U kunt HKZ-normen bestellen via het
HKZ normen overzicht op hkz.nl ››
Hoe krijg ik een certificaat?

Het certificaat wordt afgegeven, als de certificerende instelling beoordeelt dat het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan de vooraf vastgestelde HKZ-normen. Dit is gebonden aan een aantal strikte regels. Om de toetsing zo objectief mogelijk te laten zijn, mag de onafhankelijke certificeerder niet tegelijk een adviserende rol vervullen.

Meer informatie over HKZ-certificatie en keurmerken vindt u op hkz.nl ››Welke trainingen kan ik volgen?

Trainingen HKZ

Kunt u wel extra hulp gebruiken bij het interpreteren en implementeren van de HKZ-normen? Wij bieden diverse trainingen aan. Onze docenten schrijven vaak mee aan de norm. Ze kennen de inhoud dus als geen ander! Maar nog belangrijker, zij weten ook als beste hoe de norm moet worden geïnterpreteerd.

  • HKZ-norm Zorg & Welzijn 2018

In deze training wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen HKZ-Zorg en Welzijn en de reeds bestaande normen (ISO 9001, NEN-EN 15224 en andere HKZ-normen) en wat de specifieke aandachtspunten zijn van deze norm. Ook de relatie met de Governance code komt aan bod en toelichting op de nadruk die wordt gelegd op ‘eigen regie’ en ‘professionele vrijheid’. Meer informatie ››

  • HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001:Introductie kwaliteitsmanagement in zorg

In deze training wordt ingegaan op het waarom van een managementsysteem en hoe dit kan bijdragen aan de kwaliteit van de patiëntenzorg. Daarnaast wordt vastgesteld welke norm in uw situatie van toepassing zou kunnen zijn. Meer informatie ››

  • HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001:kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk

Na afloop heeft u niet alleen de kennis om het systeem op te zetten, maar weet u ook uw collega’s enthousiast te maken. Meer informatie ››
Webtool - Uw praktische hulp bij implementatie van HKZ-normen

Webtool HKZ• Direct online toegang tot de normen
• Monitor uw vorderingen van compliance
• Houd grip door het toebedelen van rollen
• Exporteer openstaande acties

Bent u kwaliteitsmanager en kunt u wel wat hulp gebruiken bij deimplementatie en monitoring van uw managementsysteem? De webtool HKZ biedt uitkomst.

De webtool vereenvoudigt het aanpassen en wijzigen van uw huidige managementsysteem. U kunt eenvoudig zien of u voldoet aan alle relevante eisen uit de HKZ-normen voor het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem in uw zorgorganisatie. Daarnaast blijft u grip houden door het toebedelen van rollen, het toekennen van taken en het maken van notities.
De openstaande acties kunt u gemakkelijk exporteren en bewerken.

Eerder door u bekeken

Vragen of meer informatie?

Neem contact op met NEN Zorg & Welzijn

015 2 690 150

zw@nen.nl