Certificatieschema voor HIV-behandelcentra in ontwikkeling

12-05-2014 Nederland heeft zesentwintig HIV-behandelcentra voor volwassenen en vier HIV-behandelcentra voor kinderen. De behandeling van HIV is erg complex en vereist hooggespecialiseerde zorg. Omdat artikel 8 van de Wet op bijzondere medische verrichtingen vorig jaar is opgeheven, heeft de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren (NVHB) in samenwerking met NEN-HKZ een certificatieschema ontwikkeld voor HIV-behandelcentra. Hiermee kunnen ze de kwaliteit van hun HIV-zorg transparant maken.

Om optimale kwaliteit van deze complexe en hooggespecialiseerde zorg te kunnen blijven leveren, is kwaliteitsborging gewenst. In overleg met vele belanghebbende partijen binnen de sector, zoals aanbieders, patiƫnten en financiers, is nagedacht over de gewenste kwaliteit van HIV-zorg in Nederland. Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in het HKZ certificatieschema voor HIV-behandelcentra. Certificatie op basis van dit schema maakt het voor de HIV-behandelcentra mogelijk hun kwaliteit van de HIV-zorg transparant te maken.

Het certificatieschema is bijna gereed. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de opmaak.

Achtergrond

Tot 2013 vond vergoeding van deze gespecialiseerde zorg uitsluitend plaats bij de zorginstellingen die het ministerie van VWS had aangewezen (artikel 8 van de Wet op bijzondere medische verrichtingen, WBMV). Op een enkele uitzondering na waren er dan ook alleen in deze centra HIV-patiƫnten in behandeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kaat van der Haar, consultant NEN-HKZ Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 318 of e-mail kaat.vanderhaar@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over HKZ?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

info@hkz.nl

Meer Zorg & Welzijn