HKZ-certificatieschema voor MEE-organisaties wordt ingetrokken

11-04-2014 In het verleden zijn de eisen ten aanzien van kwaliteit voor MEE-organisaties (ondersteuning bij leven met een beperking) vastgelegd in een HKZ-certificatieschema. Dit certificatieschema dateert uit 2006. MEE Nederland heeft besloten het schema niet te herzien. Het bestaande certificatieschema is ingetrokken op 10 maart dit jaar, maar er geldt een overgangstermijn van drie jaar.

Organisaties die nu op het betreffende certificatieschema zijn gecertificeerd, verliezen hun certificaat op de vermelde einddatum van het certificaat. Organisaties die nog worden gecertificeerd na 10 maart verliezen hun certificaat op de einddatum 10 maart 2017.

De MEE-organisaties zullen hun kwaliteitsmanagementsysteem blijven certificeren volgens een op ISO-gebaseerd systeem. Het belang van een goede kwaliteitszorg blijft voor de MEE-organisaties heel belangrijk. Men wil daarvoor ook blijvend kunnen aantonen dat die kwaliteit het resultaat is van goed georganiseerd en beredeneerd handelen. Hiervoor worden verschillende meerdere certificatiesystemen gebruikt:

  • De internationale norm NEN-EN-ISO 9001:2008 ‘Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen’ met algemene eisen voor het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties.
  • De Europese norm NEN-EN 15224 ‘Zorg en welzijn – Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen gebaseerd op EN-ISO 9001:2008’. Deze norm is gericht op eisen voor zorgprocessen en stelt de eisen en concepten van product- en klantgerichtheid van EN-ISO 9001:2008 bij voor specifieke omstandigheden in zorg en welzijn. In plaats van ‘producten en klanten’ wordt gesproken over ‘zorg en zorgontvangers’.
  • Het HKZ-certificatieschema voor Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening welke betrekking heeft op het kwaliteitsmanagementsysteem van dergelijke organisaties. Het schema is compatibel met EN-ISO 9001:2008, maar gespecificeerd voor organisaties die dit type zorg- en dienstverlening aanbieden. Zo wordt de meetlat ten aanzien van de kwaliteit in deze branche bepaald.

Certificeren onder accreditatie

Het is van belang dat certificatie op een betrouwbare en onafhankelijke manier uitgevoerd wordt. Het verkregen keurmerk moet ergens voor staan en vertrouwen wekken bij de buitenwereld. Om deze redenen is het noodzakelijk dat de toetsing aan strikte regels gebonden is en dat er controle op de toepassing van deze regels plaatsvindt. Dit laatste wordt gedaan door de Raad voor Accreditatie (RvA). Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar: de (materie)deskundigheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de leadauditoren en de betrouwbaarheid van het kwaliteitssysteem van de organisatie. Bovendien controleert de RvA of de Certificerende Instellingen zich houden aan de afgesproken tijdsbesteding bij de toetsing. Zo worden, naast de kwaliteit van de toets op zich, ook de kosten van de toetsing beheerst.

Zowel NEN-EN 15224 als de HKZ-normen kunnen onder accreditatie getoetst worden. Bij NEN-EN 15224 kan een MEE-organisatie kiezen of zij zich wel of niet laat certificeren onder accreditatie, voor de HKZ-norm Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening gebeurt dit altijd onder accreditatie.

Certificerende Instellingen (CI)

Organisaties kunnen zich laten certificeren door CI-en die een overeenkomst met NEN-HKZ hebben gesloten. Bekijk het overzicht van de aaneengesloten CI-en op www.hkz.nl.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over certificatieproces: Kaat van der Haar-Coessens, consultant NEN-HKZ Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 456 of e-mail kaat.vanderhaar@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over HKZ?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

info@hkz.nl

Meer Zorg & Welzijn