Pilot HKZ-Ketenkwaliteit

21-10-2014 De zorg voor de patiënt wordt steeds vaker door meerdere disciplines en organisaties verleend. Deze zorgketens staan vaak nog in de kinderschoenen waardoor patiënten risico’s lopen. Zo kan het voorkomen dat verschillende disciplines (huisarts, specialist) medicijnen voorschrijven die met elkaar interfereren. Ook kunnen er als gevolg van een gebrekkige overdracht diagnoses worden gemist. Om de afstemming binnen de zorgketen te verbeteren heeft HKZ in 2007 normen ontwikkeld voor Multidisciplinaire eerstelijnssamenwerkingsverbanden.

De afgelopen maanden heeft HKZ bekeken of dit normstelsel nog voldoet aan de laatste inzichten. Naar aanleiding hiervan zal het thema ’zelfmanagement’ worden toegevoegd in een addendum.

Daarnaast wordt onderzocht of het toepassingsgebied van dit ketencertificatieschema verbreed kan worden naar ketenzorg in zijn algemeen. Hierdoor worden de normen breed toepasbaar ongeacht ziektebeeld of samenwerkingsvorm waar de keten betrekking op heeft.

De inschatting op bureauniveau is dat dit kan, maar HKZ wil dit graag toetsen in de praktijk. Daarvoor voert HKZ momenteel twee validaties uit, één bij een chronische en één bij een acute zorgketen. De validaties wordt uitgevoerd door een validatieteam bestaande uit een lead auditor van een Certificerende Instelling (de toetsende instantie die het HKZ-keurmerk afgeeft) en HKZ-consultants.


Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm: Nienke Weijer, consultant HKZ, telefoon (015) 2 690 318 of e-mail Nienke.weijer@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over HKZ?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

info@hkz.nl

Meer Zorg & Welzijn