Kwaliteitsmanagement in de zorg

Voor zorg en welzijnsinstellingen staat de cliënt/patiënt centraal. In de zorg is er een brede keuze aan keurmerken van checklists tot volwaardige managementsystemen.


NEN-EN 15224 biedt zorginstellingen de handvatten en het kader om juist dát te doen: de zorgverlening aan de zorgontvanger leidend maken. In NEN-EN 15224 is het belangrijkste proces de zorgverlening aan de zorgontvanger, en daarmee de continuïteit van zorg vanuit het perspectief van de zorgontvanger.

NEN-EN 15224 omvat ISO 9001. Alle tekst en eisen uit ISO 9001:2015 zijn opgenomen in NEN-EN 15224:2017. Voor de sectoren zorg en welzijn zijn sectorspecifieke aanvullingen toegevoegd aan ISO 9001. Deze toevoegingen zijn duidelijk herkenbaar, in blauw schuinschrift in de norm.

Voor wie is NEN-EN 15224 van toepassing?
Deze norm is van toepassing op verschillende sectoren in zorg en welzijn, zoals publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, verpleging en verzorging, en welzijn. Ook zorginstellingen, die geen branche specifieke kwaliteitsmanagementsysteemnorm hebben, maken gebruik van NEN-EN 15224.


HKZ-normen staan voor Harmonisatie kwaliteitsmanagement zorg. HKZ heeft 22 disicplinespecifieke normen die allen gebaseerd zijn op ISO 9001 en compatibel zijn met ISO 9001. Daarnaast nog een aantal andere normen.

Voor wie is HKZ van toepassing?
De HKZ-normen zijn een sectorspecifieke vertaling van ISO 9001 voor de zorg en dan voornamelijk de care, niet de cure (ziekenhuizen).

ISO 9001 is de generieke norm voor kwaliteitsmanagement. Deze norm is ook goed toe te passen binnen zorg.

Voor wie is ISO 9001 van toepassing?
ISO 9001 is een generieke norm voor alle types organisatie van toepassing. De doelgroep is dan ook zorginstellingen die juist gebruik willen maken van de generieke norm om optimale vrijheid te hebben in het maken van keuzes bij de inrichting van het eigen systeem.


Bekijk de tabel en bepaal welke norm het beste bij úw organisatie past.


Normen bestellen

NEN-EN 15224:2017 nl
NEN-EN-ISO 9001:2015 nl
HKZ Ga hiervoor naar de specifieke norm voor uw sector.
Hoe krijg ik een certificaat voor kwaliteitsmanagement?


NEN certificeert zelf niet, maar fungeert als onafhankelijk platform om certificatieschema's op te zetten en te beheren. Het certificaat wordt afgegeven, als de certificerende instelling beoordeelt dat het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan de vooraf vastgestelde normen. Dit is gebonden aan een aantal strikte regels. Om de toetsing zo objectief mogelijk te laten zijn, mag de onafhankelijke certificeerder niet tegelijk een adviserende rol vervullen.

Certificatie NEN-EN 15224
NEN is erkend als schemabeheerder voor NEN-EN 15224, die het gebruik van ISO 9001 toegankelijker maakt voor de zorgsector. Bekijken ››

Certificatie HKZ
HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit van zorg genormeerd en toetsbaar wordt met kwaliteits- en veiligheidsnormen voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Bekijk het overzicht van HKZ certificatie de HKZ-website. Bekijken ››

Certificatie ISO 9001
Hiervoor is geen centraal register. Op de website van de RvA is een overzicht te vinden van geaccrediteerde certificatie-instellingen die tegen ISO 9001 certificeren, inclusief de relevante vakgebieden. Bekijken ››Welke trainingen kan ik volgen voor kwaliteitsmanagement?

Trainingen Kwaliteitsmanagement in de zorg

Kunt u wel extra hulp gebruiken bij het interpreteren en implementeren van de norm? Wij bieden diverse trainingen aan op het gebied van kwaliteitsmanagement in de zorg. Onze docenten schrijven vaak mee aan de norm. Ze kennen de inhoud dus als geen ander! Maar nog belangrijker, zij weten ook als beste hoe de norm moet worden geïnterpreteerd.

  • HKZ-norm Zorg & Welzijn 2018

In deze training wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen HKZ-Zorg en Welzijn en de reeds bestaande normen (ISO 9001, NEN-EN 15224 en andere HKZ-normen) en wat de specifieke aandachtspunten zijn van deze norm. Ook de relatie met de Governance code komt aan bod en toelichting op de nadruk die wordt gelegd op ‘eigen regie’ en ‘professionele vrijheid’. Meer informatie ››

  • HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001:Introductie kwaliteitsmanagement in zorg

In deze training wordt ingegaan op het waarom van een managementsysteem en hoe dit kan bijdragen aan de kwaliteit van de patiëntenzorg. Daarnaast wordt vastgesteld welke norm in uw situatie van toepassing zou kunnen zijn. Meer informatie ››

  • HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001:kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk

Na afloop van deze training heeft u niet alleen de kennis om het systeem op te zetten, maar weet u ook uw collega’s enthousiast te maken. Meer informatie ››

  • HKZ, NEN-EN 15224 of ISO 9001: auditen van kwaliteitsmanagement in de zorg

Zowel HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001 bevatten een eis om een interne audit op het kwaliteitsmanagementsysteem in de zorg uit te voeren. Na het volgen van deze training kunt u de norm ISO 19011 toepassen waarmee u uw rol als interne auditor optimaal kunt vervullen. Meer informatie ››Webtools - Uw praktische hulp bij de implementatie van normen

Webtools kwaliteitsmanagement in de zorg• Direct online toegang tot de normen
• Monitor uw vorderingen van compliance
• Houd grip door het toebedelen van rollen
• Exporteer openstaande acties

Bent u kwaliteitsmanager en kunt u wel wat hulp gebruiken bij de implementatie en monitoring van uw managementsysteem? De webtool biedt uitkomst.

De webtool vereenvoudigt het aanpassen en wijzigen van uw huidige managementsysteem. U kunt eenvoudig zien of u voldoet aan alle relevante eisen uit de normen voor het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem in uw zorgorganisatie. Daarnaast blijft u grip houden door het toebedelen van rollen, het toekennen van taken en het maken van notities.
De openstaande acties kunt u gemakkelijk exporteren en bewerken.
Gerelateerd nieuws

Interview: Kwaliteitsmanagement met handen en voeten

20-12-2019 NEN bracht onlangs de praktijkgids 'ISO 9001 voor het mkb' uit. De gids is bedoeld om mkb'ers kennis...Praktijkgids 'ISO 9001 voor het mkb' gepubliceerd

20-10-2019 De praktijkgids 'ISO 9001 voor het mkb - Klanten tevreden houden is de kern van de zaak' is gepublic...

Training ‘Excellence beyond ISO’ voor toekomstgerichte (kwaliteits)managementbenadering

15-01-2019 De training ‘Excellence beyond ISO: Van ISO 9001 naar INK/EFQM’ biedt inzicht in de wijze waarop een...

Met korting naar Jaarcongres Kwaliteit via NEN

14-03-2018 Op 15 mei a.s. organiseert Kwaliteit in Bedrijf haar jaarcongres in Amersfoort. Het congres staat in...

Meer Zorg & Welzijn-nieuws

Eerder door u bekeken

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.
Wij helpen u graag verder!

015 2 690 318

zw@nen.nl

NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over trainingen.

015 2690 188

training@nen.nl

Achtergrondinformatie
NEN-EN 15224:2017


Download het artikel en lees uitgebreid over wat nieuw is in deze versie van de norm en waarom zorg en welzijn een eigen norm heeft voor kwaliteitsmanagement.

Download artikel (322kb)

Meepraten in de normcommissie

Ook u kunt ontwikkelingen rechtstreeks volgen en actief beïnvloeden door lid te worden van een NEN-normcommissie. Daardoor bent u als de eerste op de hoogte en krijgt u toegang tot een groot netwerk. Meer weten? Neem contact op met Zorg & Welzijn.

zw@nen.nl

Vragen of meer informatie?

Neem contact op met NEN Zorg & Welzijn

015 2 690 150

zw@nen.nl