Valbescherming - Bescherming bij werken op hoogte

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het vallen van hoogte zijn beschermingsmiddelen die voorkomen dat een persoon in een val terechtkomt, letsel oploopt. Vallen van hoogte kan ook betekenen vallen in een diepte.

Naast de bescherming tegen vallen kunnen door het gebruik van beschermingsmiddelen tegen vallen ook nieuwe gevaren ontstaan, zoals struikelen over verbindingslijnen en krachten op het lichaam die vrijkomen bij het remmen van de val.

Daarom is het belangrijk de juiste bescherming te kiezen. U vindt hier een overzicht van normen voor:
• Valbescherming
• Gebiedsbegrenzing
• Werkplekpositionering
• Rope access (klimmen en dalen langs lijnen)
• Redding
• Verankeringspunten
• keuze van de systemen en middelen

Normoverzicht:

Normoverzichten Persoonlijke beschermingsmiddelen

Eerder door u bekeken

Leidraad aanschaf PBM's

Terug naar:

Commissie