Veelgestelde vragen over de nieuwe ISO-normen

U heeft vast veel vragen over de nieuwe ISO-normen voor managementsystemen. Wellicht dat uw vraag hieronder al beantwoord wordt.

Wanneer zijn de nieuwe ISO-normen gepubliceerd?

De Nederlandse vertaling van NEN-EN- ISO 22000 is verkrijgbaar sinds eind september 2018.

De Nederlandse vertaling van NEN-ISO 45001 is verkrijgbaar sinds eind april 2018.

De Nederlandse vertaling van NEN-EN-ISO 9001 is verkrijgbaar sinds 28 september 2015.

De Nederlandse vertaling van NEN-EN-ISO 14001 is verkrijgbaar sinds 25 september 2015.

Wat betekent de publicatie van ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 voor mijn huidige ISO -certificaat?

Certificaten afgegeven onder accreditatie tegen ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004 zijn nog geldig tot 3 jaar na de officiële publicatiedatum (15 september 2015) van de nieuwe ISO-normen.

Dat betekent dus dat u uiterlijk 15 september 2018 aan de eisen uit de nieuwe normen moet voldoen. U kunt hier met uw certificerende instelling verder over afstemmen.

De overgangstermijn is, in overleg, bepaald door het International Accreditation Forum (IAF) en de ISO Policy Committee voor conformity assessment-zaken (ISO/CASCO).

Wat betekent HLS (‘High Level Structure’)?

HLS is de afkorting van High Level Structure. Dit is de basisstructuur met kerneisen waaraan alle managementsysteemnormen moeten gaan voldoen. Dat betekent dat managementsysteemnormen zoals ISO 9001 en ISO 14001 voortaan dezelfde hoofdstuk- en paragraafindeling kennen.
Deze eenduidige structuur vergemakkelijkt het integreren van managementsystemen.

Wat is het plug-in model?

De nieuwe managementsysteemnormen worden ontwikkeld volgens het zogenoemde ‘Plug-in model’. In dit model sluiten de managementsysteemnormen aan op een set ‘kerneisen’ die voor al die normen hetzelfde zijn (zie de vraag over de HLS). De gedachte hierachter is dat het managementsysteem van een organisatie werkt als het operating system van een computer, waarin specifieke programma’s en hulpmiddelen kunnen worden ingeplugd. Deze zorgen ervoor dat bepaalde zaken goed worden gemanaged.

Onderwerp- en sectorspecifieke normen worden zo ontwikkeld dat ze naadloos aansluiten op de kerneisen en als het ware in de kern kunnen worden ingeplugd.

In relatie tot de nieuwe structuur van de nieuwe ISO-normen heb ik ook wel eens iets gehoord over 'Annex SL'. Wat is dat?

Annex SL is een onderdeel van de spelregels van ISO (de ISO Directives) waarin de HLS en kerneisen voor managementsysteemnormen zijn vastgelegd.

Alle ISO-commissies die een managementsysteemnorm ontwikkelen of herzien moeten de eisen en spelregels uit Annex SL toepassen.

Welke normen zijn er volgens de nieuwe structuur gepubliceerd?

ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001) zijn de meest bekende, maar ook andere normen voor managementsystemen krijgen de nieuwe structuur.

Reeds gepubliceerde managementsysteemnormen met de nieuwe structuur:

Wat zijn de belangrijkste voordelen van de nieuwe ISO-managementsysteemnormen?

De belangrijkste voordelen van de nieuwe ISO-managementsysteemnormen zijn:

  • Het geïntegreerd toepassen van verschillende managementsysteemnormen wordt eenvoudiger, omdat de structuur en kerneisen hetzelfde zijn.
  • Certificatie kan efficiënter en effectiever worden gericht op de onderwerpspecifieke aanvullingen op het basismanagementsysteem. De kerneisen hoeven in principe namelijk maar eenmaal te worden getoetst.
  • De nieuwe normen maken een betere aansluiting op de strategie en ’governance’ van organisaties mogelijk en zorgen voor een goede inbedding in de ‘normale’ bedrijfsvoering.
  • Risicomanagement, compliancemanagement en procesbeheersing zijn verankerd in de nieuwe ISO-normen, de contextanalyse zorgt voor externe gerichtheid en leiderschap neemt een veel prominentere plek in.

Zo bespaart u tijd en kosten en leveren de managementsystemen meer toegevoegde waarde voor succes en continuïteit van organisaties.

Hoe pak ik dat aan? Hoe kan ik het transitieproces inzetten?

Heeft u vragen hoe u dit transitieproces kunt aanpakken en hoe NEN u daarbij kan ondersteunen? Bel of mail dan naar Rene Gouwens, productmanager NEN Trainingen Managementsystemen, telefoon (015) 2 690 420, e-mail: rene.gouwens@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Top normen Managementsystemen

Praktijkgidsen Managementsystemen

UIT 87:2019 nl

Praktijkgids 'ISO 9001 voor het MKB - Klanten tevreden houden is de kern van de zaak'

UIT 71:2015 nl

Praktijkgids Werken met ISO 9001:2015 - De impact van kwaliteitsmamagement

UIT 73:2015 nl

Praktijkgids Werken met ISO 14001:2015 - De impact van milieumanagement

UIT 74:2015 nl

De impact van de nieuwe ISO's - Experts aan het woord

UIT 68:2014 nl

De nieuwe ISO-normen - Duurzame verandering in managementsystemen

UIT 2:2020 nl

Praktijkgids 'Auditing - Aan de slag met ISO 19011'

Download gratis gids

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met NEN Managementsystemen

015 2 690 362

mm@nen.nl