Veiligheid en CultuurAchtergrond en belang van Veiligheidscultuur

Oorsprong 'Veiligheidscultuur'
Het begrip ‘Veiligheidscultuur’ is voor het eerst gebruikt in het rapport van de commissie INSAG (International Nuclear Safety Advisory Group) die het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl heeft onderzocht. Zij definiëren veiligheidscultuur als volgt:

“[T]hat assembly of characteristics and attitudes in organizations and individuals which establishes that, as an overriding priority, nuclear plant safety issues receive the attention warranted by their significance”

Daarvóór werd de term veiligheidsklimaat gebruikt om ongeveer hetzelfde aan te duiden, maar deze term wordt nu alleen gebruikt voor het zgn. psychologische klimaat in een bedrijf – de percepties en attituden van de medewerkers met betrekking tot veiligheid. Dit begrip is veel gevoeliger voor allerlei externe omstandigheden en veel makkelijker te beïnvloeden dan cultuur. Cultuur betreft de impliciete, gedeelde overtuigingen van een groep die zij zich vaak door vallen en opstaan eigen hebben gemaakt. Organisatiecultuur is een zeer stabiele factor in een bedrijf, waaraan de medewerkers veel zekerheid ontlenen en dat zij niet zondermeer los laten.

Veiligheidscultuur

Zoals hierboven aangegeven is het begrip veiligheidscultuur geïntroduceerd door INSAG, de commissie de ramp in Tsjernobyl heeft onderzocht. Veiligheidscultuur is het onderdeel van de organisatiecultuur dat is gericht op veiligheid.

Een onderzoek naar de veiligheidscultuur van een bedrijf houdt dus automatisch een onderzoek in naar de organisatiecultuur, maar met een specifieke nadruk op veiligheid.

Het begrip veiligheidscultuur heeft de belangstelling gewekt van verschillende groepen en partijen:

1. De managers (en hun adviseurs), die er een nieuw en aantrekkelijk middel in herkennen om hun doel – zoveel mogelijk duurzaam, veilig en van hoge kwaliteit produceren – te bereiken;
2. De overheid, die, in haar rol als toezichthouder, bedrijven wil adviseren, beïnvloeden en sturen;
3. De wetenschappers, die het begrip veiligheidscultuur vooral willen begrijpen en meten.

Deze drie groepen menen elk een antwoord te hebben op de vraag wat veiligheidscultuur nu precies is en hoe dit het best in kaart kan worden gebracht. Omdat er nog zo weinig overeenstemming is over het begrip en omdat er geen gevalideerde methode voorhanden is, kan een bepaalde definitie en aanpak niet op zuiver rationele of empirische gronden worden verdedigd.

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl