Ladders en trappen

Welke wet-en regelgeving is er? En waar moet je rekening mee houden in het gebruik en onderhoud? Deze en andere vragen worden beantwoord op deze pagina.

Jaarlijks vallen er veel mensen van een ladder, met alle gevolgen van dien. Het goede nieuws is dat het aantal ongevallen met ladders in Nederland lager is dan in andere Europese landen.
Waarschijnlijk heeft dit te maken met de hogere eisen die we in Nederland stellen aan ladders en trappen. Maar het slechte nieuws is dat het in Nederland ook nog om duizenden ongevallen per jaar gaat. Veel te veel dus. Een goede ladder is belangrijk, maar het is ook heel belangrijk dat je goed met de ladder omgaat.

Het Besluit Draagbaar Klimmaterieel

In Nederland zijn de minimale eisen voor ladders en trappen vastgelegd in het Besluit Draagbaar Klimmaterieel van de Warenwet. Ladders en trappen die in Nederland worden verhandeld moeten voldoen aan dit besluit. Dit geldt zowel voor ladders en trappen voor de consumenten- als professionele markt.

Daarnaast wordt voor de professionele markt vaak gebruikt gemaakt van de Nederlandse norm NEN 2484 ’Draagbaar klimmaterieel - Ladders en trappen - Termen, definities, eisen, beproevingsmethoden, gebruik en onderhoud’. Deze norm geeft aanvullende eisen voor ladders en trappen.

Op Europees niveau is de meerdelige norm EN 131 ‘Ladders’ ontwikkeld. Deze meerdelige norm geeft onder andere eisen voor afmetingen en testmethodieken. Het veiligheidsniveau zoals voorgeschreven in EN 131 is lager dan geëist in het Besluit Draagbaar Klimmaterieel.

Normen ladders & trappen

NEN Shop

Eerder door u bekeken

Download NPR 6070 Whitepaper