Pictogram van de maand!

Veiligheidstekens zijn er om de veiligheid te verhogen en u de richting te wijzen in geval van een calamiteit. Veel veiligheidstekens zijn nationaal of internationaal vastgelegd in normen. Echter, uitzonderingen zijn er altijd: tekens of pictogrammen die niet logisch zijn of op verkeerde plaatsen hangen. Ook in 2015 lichten we een veiligheidsteken of ander pictogram uit en horen we graag wat u ervan vindt of wat u bent tegengekomen.

Oktober 2016

Wat betekent het?
Draag voetbescherming

Waar moet dit bord staan?
Dit bord moet vooral staan op de plekken waar gevaar voor de voeten kan ontstaan, door bijvoorbeeld vocht en elektra. Weet u niet welke u moet dragen? Wellicht kan de 'Keuzeboom veiligheidsschoenen' u verder helpen.

In welke norm vindt u dit pictogram?
Het pictogram is beschreven in NEN-EN-ISO 7010

September 2016

Wat betekent het?
Oogspoelstation

Waar moet dit bord staan?
Dit bord moet vooral staan op de plekken waar oogspoeling van essentieel belang is. Bijvoorbeeld wanneer men een ongeluk heeft gehad waarbij schadelijke stoffen, hout- of metaalsplinters, stof of ander vuil in het oog terecht is gekomen. Hoe sneller men het oog spoelt, hoe meer kans dat men ernstige beschadiging van het oog voorkomt.

In welke norm vindt u dit pictogram?
Het pictogram is beschreven in NEN-EN-ISO 7010

Augustus 2016

Met dit bord wordt u gewaarschuwd: Geen toegang voor mensen met actieve hart implantaten.

Gevolgen kunnen zijn: Storing in de werking van of schade aan de actieve hart implantaten door bijv. apparatuur met sterke elektromagnetische velden.

Het is pictogram P007 uit de norm NEN-EN-ISO 7010:2012

Juni / Juli 2016

Volgens NEN-EN 365 is valbescherming noodzakelijk in verschillende situaties en beroepen. Daarom wordt het dragen van valbescherming vaak verplicht en door middel van dit bord aangegeven.

Wat betekent het?

Draag hier te allen tijde een veiligheidsharnas!

In welke norm vindt u dit?

Het is pictogram M018 uit de norm NEN-EN-ISO 7010:2012

Mei 2016

Wat betekent dit?

Waarschuwing, gevaar!
U kunt overreden worden door een bewegende, extern gecontroleerde machine.

Het bord is bedoeld als waarschuwing om de verandering van het menselijk gedrag te bevorderen na het zien van dit veiligheidsteken. Voorzichtigheid is geboden in de buurt van deze machines.

Dit pictogram is te vinden in NEN-EN-ISO 7010:2012/A5:2014, W037.

April 2016, Wat denkt u?

Zeker, de professor gaat op de juiste manier de roltrap af.
Pictogram M012 uit NEN-EN-ISO 7010:2012 geeft aan 'gebruik de leuning'.

Ter voorkoming van vallen, uitglijden of struikelen door gebruik te maken van de leuning tijdens gebruik van de trap, roltrap en/of rolpad.

Maart 2016

Wat betekent het?

U bevindt zich in een beschermd vogelgebied.

In welke norm vindt u dit?

NEN-ISO 7001:2007/Amd 1:2013, referentie: PI TC 011

December 2015

Wat betekent dit bord?

Waarschuwing! Explosief materiaal!
Voorzichting in de nabijheid van of handelingen met explosieven.

Waar kom je dit bord tegen?

Op alle plaatsten waar explosieven liggen opgeslagen en/of worden verhandeld. Denk maar eens aan de komende periode met het consumentenvuurwerk.

In welke norm wordt dit beschreven?

Dit is pictogram W002 uit NEN-EN-ISO 7010:2012.

+November 2015

Wat betekent dit bord?

Waarschuwing! U loopt het gevaar geraakt te worden door een beweegbare op afstand bestuurbare machine.

In welke norm vindt u dit symbool?

U vindt dit symbool in: NEN-EN-ISO 7010:2012/A5:2015, symbool nummer: W037

+Oktober 2015

Wat wordt hiermee bedoeld?

'Draag anti-statische schoenen'. Draagt men deze schoenen niet kan een statische elektriciteit tot vonken leiden waaruit brand en explosies kunnen ontstaan.

In welke norm vindt u dit symbool?

U vindt dit symbool in: NEN-EN-ISO 7010:2012/A1:2014, symbool nummer: M032Eerder door u bekeken

Contact of deelname

Voor meer informatie over dit onderwerp of deelnemen aan de commissie:

Robby Veders

(015) 2 690 136

iv@nen.nl

Pictogram van de maand!

Handige overzichten PBM!

Normoverzichten PBM

Geen papieren kwartaaloverzicht meer. Nu digitaal en up-to-date!

Download NPR 6070 Whitepaper