Pictogram van de maand!

Veiligheidstekens zijn er om de veiligheid te verhogen en u de richting te wijzen in geval van een calamiteit. Veel veiligheidstekens zijn nationaal, Europees of internationaal vastgelegd in normen. Elke maand lichten we een veiligheidsteken of ander pictogram uit.

Waarschuwing: onverwacht hard geluid

December: winter- en feestmaand. Het pictogram wat waarschuwt voor onverwacht hard geluid komen we in de donkere dagen van december niet tegen, maar wel het geluid. De rotjes, vuurpijlen en voetzoekers komen er weer aan: pas op voor uw trommelvliezen!

Voor u allen een fijn en zacht nieuwjaar!

In welke norm vindt u dit pictogram?
Pictogram W038:Warning; sudden loud noise is beschreven in NEN-EN-ISO 7010:2012/A2:2014 (zip met symbolen)
Informatiepagina Veiligheidstekens-Grafische symbolen

Op de pagina vindt u de uitleg over de verschillende normen voor veiligheidstekens en/of grafische symbolen. In een handig overzicht zijn de nationale, Europese en internationale normen weergegeven.

Eerder door u bekeken

Download NPR 6070 Whitepaper