Registratie Arbeidsongevallen

27-12-2012 NEN ontwikkelt samen met betrokken partijen een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor de registratie van arbeidsongevallen.

Werkgevers zijn verplicht een registratie bij te houden van de in hun bedrijf geconstateerde en gemelde arbeidsongevallen. Tevens moeten zij arbeidsongevallen melden die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen.

Voor de wijze van registratie door bedrijven van ongevallen zijn nog geen eenduidige afspraken gemaakt. NEN heeft samen met belanghebbende partijen nu een NTA opgesteld.

De commissie staat onder leiding van NEN Arbeid. Wilt u meer informatie mail naar iv@nen.nl.

De norm

Eerder door u bekeken