Veiligheidstekens-Grafische symbolen

Het gebruik van pictogrammen ofwel veiligheidstekens (symbolen) kan de kans op misverstanden en ongevallen verkleinen, want visuele symbolen zijn concreter dan gesproken taal. Het zijn eenvoudige, gemakkelijk herkenbare afbeeldingen. Ze zorgen ervoor dat iemand een waarschuwing, aanwijzing of verbod herkent.

De voortdurende groei van internationale handel en verkeer en de uitgebreide mobiliteit van arbeidskrachten (opening Europese grenzen) vereist een gemeenschappelijke communicatiemethode voor veiligheidsinformatie. Gebrek aan harmonisatie kan leiden tot verwarring en soms tot ongelukken. Training is een noodzakelijk onderdeel om ieder veiligheidsinformatiesysteem te begrijpen. Het gebruik van veiligheidskleuren en veiligheidstekens is geen vervanging voor geschikte werkmethodes, instructies en voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen.

Stand van zaken rondom de normen:
Bij de tabbladen van deze pagina vindt u de huidige stand van zaken rondom de normen, welke versie er momenteel geldig is en welke symbolen er in de norm worden vermeld en worden meegeleverd met de norm. Dit geldt voor de normen maar ook voor de aanvullingen en correctiebladen.Rondom de veiligheidstekens of wel de grafische symbolen is de laatste tijd veel gebeurd. Op nationaal en internationaal zijn er verschillende normen voor het maken en gebruiken van deze veiligheidstekens. Veel nationale veiligheidstekens zijn vervallen en opgenomen in de internationale norm. Begrijpelijk, maar het vergt enige uitleg.

De implementatie van NEN-EN-ISO 7010 Grafische symbolen — Veiligheidskleuren en –tekens - Geregistreerde veiligheidstekens heeft grote gevolgen voor de vluchtrouteaanduidingen. Was u voorheen gewend dat de pijl omlaag de richting aangaf voor de vluchtrichting rechtdoor, nu wijzen de pijlen omhoog. Waarom is dit?

In 2012 is ISO 7010 als Europese norm overgenomen. Wanneer een Europese norm verschijnt, geldt de afspraak in Europese landen dat alle tegenstrijdige, nationale normen worden ingetrokken of gewijzigd; tevens wordt de betreffende Europese norm nationaal overgenomen.

Twee grote veranderingen

  • de aanpassing van de pijlrichting voor de vluchtrichting rechtdoor. Dit geldt nu ook voor de vluchtrouteaanduiding.
  • deze verandering betreft 'het mannetje' en 'de deur'.
Welke normen zijn van belang?
Nationaal Onderwerp Aantal symbolen
NEN 3011:2015 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte 9 (zip, incl. symbolen)
NEN 1413:2011 nl veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema's 32 (zip, incl. symbolen)
NEN 1413:2011/ A1:2013 nl Aanvulling NEN 1413 7 (zip, incl. symbolen)
NEN 1414:2007 nl Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden 101 (zip, incl. symbolen)
NEN 1414:2007/ A1:2013 nl Aanvulling NEN 1414 12 (zip, incl. symbolen)
Internationaal Onderwerp
De normen hieronder zijn zonder de symbolen.
Aantal symbolen
NEN-EN-ISO 7010: 2012 Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens 138 (niet inbegrepen)
NEN-EN-ISO 7010: 2012/A1:2015 Aanvulling 1 - Bekijk welke symbolen deze aanvulling bevat 11 (niet inbegrepen)
NEN-EN-ISO 7010: 2012/A2:2015 Aanvulling 2 - - Bekijk welke symbolen deze aanvulling bevat 11 (niet inbegrepen)
NEN-EN-ISO 7010: 2012/A3:2015 Aanvulling 3 - - Bekijk welke symbolen deze aanvulling bevat 6 (niet inbegrepen)
NEN-EN-ISO 7010: 2012/A4:2015 Aanvulling 4 - - Bekijk welke symbolen deze aanvulling bevat 22 (niet inbegrepen)
NEN-EN-ISO 7010: 2012/A5:2015 Aanvulling 5 - - Bekijk welke symbolen deze aanvulling bevat 10 (niet inbegrepen)
NEN-EN-ISO 7010: 2012/A6:2017 Aanvulling 6 - bevat symbolen voor:
- F016: Fire blanket
- W039: Warning; Falling ice
- W040: Warning; Roof avalanche
3 (niet inbegrepen)
NEN-EN-ISO 7010: 2012/A7:2017 Aanvulling 7 - bevat symbolen voor:
- E025: Emergency hammer
- P040: Do not set off fireworks
- P041: No leaning against
- P042: Not for pregnant women
- W041: Warning; Asphyxiating atmosphere
5 (niet inbegrepen
Op tabblad 'NEN-EN-ISO 7010' vindt u de norm en de aanvullingen incl. symbolen

De ontwerpbeginselen, kleur- en lichttechnische eigenschappen van de veiligheidssignalering staan beschreven in de serie ISO 3864.

NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
De herziene versie van NEN 3011, de nationale norm met eisen voor veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in openbare ruimtes, is in het voorjaar 2015 gepubliceerd. De norm vervangt hiermee de voorgaande versie uit 2004, inclusief correctiebladen en NEN 6088:2002 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden’. NEN 3011 richt zich op de praktische opmaak- en ontwerprichtlijnen, en geeft, waar van toepassing, voorbeelden van de veiligheidskleuren en -tekens.

Welke symbolen staan er in de NEN 3011?

Vanwege de voortdurende uitbreidingen in NEN-EN-ISO 7010 zijn in NEN 3011:2015 alleen de voor Nederland van toepassing zijnde symbolen (9 stuks) opgenomen die (nog) niet in NEN-EN-ISO 7010 voorkomen. Voor de overige symbolen wordt verwezen naar de internationale norm.

De symbolen in NEN 3011 zijn:
• E-NL-001 Verzameling BHV-middelen
• F-NL-001 Brandslang met losse straalpijp
• F-NL-002 Hydrant
• F-NL-003 Aansluitpunt droge blusleiding
• F-NL-004 Ondergrondse brandkraan
• M-NL-001 Nooddeur vrijhouden
• M-NL-002 Branddeur sluiten
• P-NL-001 Verboden toegang voor onbevoegden
• W-NL-001 Waarschuwing, explosieve atmosfeer

De norm wordt geleverd als PDF en de symbolen digitaal in de formaten DWG, EPS en AI. U kunt bij bestellen kiezen voor:
1. Digitaal (PDF): Zip file, deze kunt u direct downloaden
2. Papier: USB-stick

In verband met de symbolen is er bij bestellen op papier gekozen voor een USB-stick. Verzendkosten worden hiervoor in rekening gebracht.

Bestellen

Leest u hier het hele persbericht

NEN 1413 nl Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s

Via het aanvullingsblad A1:2013 van NEN 1413 wordt gewezen op een aantal symbolen dat wijzigt door de Europese overname van ISO 7010:2011 als EN-ISO 7010:2012. Daarnaast is de afkorting Sm voor rookwerendheid veranderd in S200 conform NEN 6075+C1:2012. De symbolen die zijn gewijzigd zijn in een overzicht naast elkaar gezet.

NEN 1413:2011/A1:2013 is verkrijgbaar als zip, deze bevat de symbolen voor vluchtwegaanduidingen, conform de wijzigingen uit NEN-EN-ISO 7010.
• E001 Emergency exit (left hand)
• E002 Emergency exit (right hand)
• E007 Evacuation assembly point
• F001 Fire extinguisher
• F002 Fire hose reel
• F005 Fire alarm call point
• F006 Fire emergency telephone

Bestellen

NEN 1414 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden

Bij NEN 1414 is een aanvullingsblad A1:2013 verschenen. Met het verschijnen wordt een aantal symbolen ingetrokken die zijn vermeld in NEN-EN-ISO 7010:2012. Enkele symbolen uit NEN 1414 worden vermeld in de Europese norm. De symbolen die strijdig zijn, staan vermeld in de aanvulling. Er wordt gewerkt aan een aangepaste versie van NEN 1414.

NEN 1414:2011/A1:2013 is verkrijgbaar als zip, deze bevat de symbolen voor vluchtwegaanduidingen, conform de wijzigingen uit NEN-EN-ISO 7010.

• E001 Emergency exit (left hand)
• E002 Emergency exit (right hand)
• E004 Emergency telephone
• E007 Evacuation assembly point
• E009 Doctor
• E013 Stretcher
• F001 Fire extinguisher
• F002 Fire hose reel
• F005 Fire alarm call point
• F006 Fire emergency telephone
• P020 Do not use lift in the event of fire
• W023 Corrosive substance, warning

Bestellen

De implementatie van NEN-EN-ISO 7010 Grafische symbolen — Veiligheidskleuren en –tekens — Geregistreerde veiligheidstekens heeft grote gevolgen voor de vluchtrouteaanduidingen. Was u voorheen gewend dat de pijl omlaag de richting aangaf voor de vluchtrichting rechtdoor, nu wijzen de pijlen omhoog. Waarom is dit?

In 2012 is ISO 7010 als Europese norm overgenomen. Wanneer een Europese norm verschijnt, geldt de afspraak in Europese landen dat alle tegenstrijdige, nationale normen worden ingetrokken of gewijzigd; tevens wordt de betreffende Europese norm nationaal overgenomen.

Internationaal Onderwerp
Onderstaande normen zijn inclusief de symbolen in Full DWG, EPS, AI en is alleen als zip verkrijgbaar.
Aantal symbolen
NEN-EN-ISO 7010:2012 Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens
- Bekijk welke symbolen deze norm bevat
138 (inclusief)
NEN-EN-ISO 7010: 2012/A1 Aanvulling 1 - - Bekijk welke symbolen deze aanvulling bevat 11 (inclusief)
NEN-EN-ISO 7010: 2012/A2 Aanvulling 2 - - Bekijk welke symbolen deze aanvulling bevat 11 (inclusief)
NEN-EN-ISO 7010: 2012/A3 Aanvulling 3 -- Bekijk welke symbolen deze aanvulling bevat 6 (inclusief)
NEN-EN-ISO 7010: 2012/A4 Aanvulling 4 - - Bekijk welke symbolen deze aanvulling bevat 22 (inclusief)
NEN-EN-ISO 7010: 2012/A5 Aanvulling 5 - - Bekijk welke symbolen deze aanvulling bevat 10 (inclusief)
NEN-EN-ISO 7010:2012/A6 Aanvulling 6 - bevat symbolen voor:
- F016: Fire blanket
- W039: Warning; Falling ice
- W040: Warning; Roof avalanche
3 (inclusief)
NEN-EN-ISO 7010: 2012/A7 Aanvulling 7 - bevat symbolen voor:
- E025: Emergency hammer
- P040: Do not set off fireworks
- P041: No leaning against
- P042: Not for pregnant women
- W041: Warning; Asphyxiating atmosphere
5 (inclusief)

Deze norm (ook de aanvullingen) wordt geleverd als zip.file en is alleen online te bestellen. De norm is in format PDF en de symbolen in DWG, AI en EPS.

Veelgestelde vragen

In NEN-EN-ISO 7010 staat niets met betrekking tot maatvoering. Welke norm heb ik daar dan voor nodig?
De uitgangspunten met betrekking tot de maatvoering van de symbolen in NEN-EN-ISO 7010 symbolen zijn gelijk aan de uitgangspunten van de ingetrokken norm NEN 6088. Ook de uitgangspunten van NEN 3011 zijn hieraan gelijk en zijn gebaseerd op NEN-ISO 3864. Vanuit NEN-EN-ISO 7010 wordt ook naar NEN-ISO 3864 verwezen. U kunt dus volstaan met de bestaande maatvoeringen.
De vluchtwegaanduiding in NEN-EN-ISO 7010 is anders dan die in NEN 6088, hoe gaan we daarmee om?
Dat klopt. Let u erop dat in tegenstelling tot NEN 6088 in de NEN-EN-ISO 7010 aanduiding boven de vluchtdeur de pijl omhoog dient te worden toegepast.
Zijn de symbolen van NEN-EN-ISO 7010 ook verkrijgbaar op cd?
Nee, deze kunt u alleen verkrijgen in een zip.file.
Kan ik de symbolen ook los bestellen?
Nee, dat is niet mogelijk bij NEN. Maar wel via ISO Online Browsing Platform (www.iso.org/obp)
Wat zijn de gevolgen voor bestaande situaties. Immers Bouwbesluit 2012 verwijst nu naar een norm (NEN 1413) waar ook een Aanvullingsblad voor is gemaakt?
Met betrekking tot het Bouwbesluit en de wijzigingen in de norm wijzigt er eigenlijk niets. De ingetrokken norm kan gewoon worden gebruikt omdat deze in 2012 bij wet is vastgelegd. De norm blijft dus wettelijk van kracht tot het Ministerie met een nieuw wetsvoorstel komt.

Eerder door u bekeken

Normen aanschaffen

Voor vragen over of hulp bij de aanschaf van normen en de status van uw bestelling, kunt u contact opnemen met NEN-Klantenservice:

klantenservice@nen.nl

(015) 2 690 391Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over dit onderwerp of deelname aan de commissie:

NEN Industrie & Veiligheid

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Pictogram van de maand!