Veldbus in de Industriele Automatisering

Veldbus is de algemene term voor digitale datacommunicatienetwerk dat wordt gebruikt in de industriële automatisering en besturingssystemen waarbij de te overbruggen afstanden en de communicatie intensiteit sterk kunnen verschillen.

Met behulp van een veldbus kunnen sensoren en actuatoren aan elkaar worden gekoppeld. Vervolgens kunnen ze worden bestuurd met een besturingseenheid. De software op de besturingseenheid verwerkt de informatie van de sensoren en zet deze om in een handeling. De handeling wordt uitgevoerd door een actuator. Veldbussen worden gebruikt voor de besturing van een productieproces.

De normenreeks IEC 61158 beschrijft hoe het ISO/OSI model voor een scala aan veldbussen is ingericht. IEC 61784 omvat profielen voor continue en discrete productie in relatie tot het gebruik van veldbus in industriële regelsystemen. IEC 61804 gaat over functieblokken voor veldbussen en de EDDL (Electronic Device Description Language).

In een productieproces moet worden gemeten, gestuurd en geregeld. Hiervoor worden sensoren en actuatoren gebruikt, in de procesindustrie vaak meetwaardezenders of transmitters en corrigerende organen of valves genoemd.

Al deze onderdelen worden tegenwoordig door middel van kabels met een stuur- of regeleenheid verbonden. Bij uitgebreide processen kan dit tot zeer veel kabels leiden.
Daarnaast kunnen verschillende besturingseenheden van deelprocessen door middel van een apart netwerk met een hoofdbesturingseenheid worden verbonden, die de onderlinge communicatie verzorgt. Op deze manier kan een totaal productieproces vanaf de werkvloer tot aan het management in verschillende lagen worden ingedeeld. Tussen deze lagen zijn netwerken aangebracht om de benodigde productiegegevens te transporteren.

De verschillende lagen en de tussen liggende netwerken zijn als volgt in te delen:

  • Management ondersteuning
  • Supervisie productieprocessen
  • Besturing- en regeling van het productieproces
  • Fabrieksnetwerk of fabrieksbus
  • Procesnetwerk of procesbus
  • Actuator/sensornetwerk, actuator/sensorbus, instrumentatie, sensoren en actuatoren

Gerelateerde normen

Terug naar 'Industriële Automatisering'NEC 65

De normcommissie NEC 65 zorgt voor de Nederlandse inbreng in de mondiale en Europese normalisatiewerkzaamheden op het gebied van industrieel meten, regelen en automatiseren door proactief te participeren in diverse werkgroepen van de verschillende subcommissies.

Lees meer over NEC 65

Eerder door u bekeken