Video: de belangrijkste thema's in de nieuwe ISO-normen

In september 2015 verschijnen ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. Belangrijke thema's in deze nieuwe ISO-normen zijn: stakeholdermanagement, compliancemanagement, leiderschap (governance), risicomanagement en de koppeling tussen strategie en bedrijfsvoering. Dick Hortensius en Annemarie de Jong van NEN Managementsystemen lichten in onderstaande films de High Level Structure (HLS) en deze thema's toe.

Stakeholdermanagement

Wie is eigenlijk de klant en wat zijn de wensen en verwachtingen van belanghebbenden?

Compliancemanagement

Voldoen aan klant- en wettelijke eisen is niet meer voldoende. Er zijn meer stakeholders die invloed hebben op het succes van een organisatie.

Leiderschap (governance)

Het topmanagement krijgt explicietere taken en activiteiten tot haar verantwoordelijkheid om invulling aan te geven.

Risicomanagement

Hoe gaan bedrijven om met kansen en bedreigingen ten aanzien van doelstellingen en beleid dat ze willen realiseren. In ISO 9001:2015 is het thema ‘risk-based thinking’ nieuw.

Koppeling strategie en bedrijfsvoering

Hoe managementsystemen een bijdrage leveren aan het realiseren van de strategie van de organisatie.

ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015, de belangrijkste thema's

Dick Hortensius en Annemarie de Jong (NEN Managementsystemen) over de High Level Structure (HLS) en de belangrijkste thema's in ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.

Lees meer over ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 op de themapagina www.nen.nl/denieuweiso

Eerder door u bekeken