Vluchtwegaanduiding - Grafische symbolen

Het gebruik van pictogrammen ofwel vluchtwegaanduiding of veiligheidstekens (symbolen) kan de kans op misverstanden en ongevallen verkleinen, want visuele symbolen zijn concreter dan gesproken taal. Het zijn eenvoudige, gemakkelijk herkenbare afbeeldingen. Ze zorgen ervoor dat iemand een waarschuwing, aanwijzing of verbod herkent.

De voortdurende groei van internationale handel en verkeer en de uitgebreide mobiliteit van arbeidskrachten (opening Europese grenzen) vereist een gemeenschappelijke communicatiemethode voor veiligheidsinformatie. Gebrek aan harmonisatie van vluchtwegaanduigingen kan leiden tot verwarring en soms tot ongelukken. Training is een noodzakelijk onderdeel om ieder veiligheidsinformatiesysteem te begrijpen. Het gebruik van veiligheidskleuren en veiligheidstekens is geen vervanging voor geschikte werkmethodes, instructies en voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen.

Stand van zaken rondom de normen:
Op de pagina Grafische symbolen vindt u de huidige stand van zaken rondom de normen die vluchtwegaanduidingen bevatten, welke versie(s) er momenteel geldig is/zijn en welke symbolen er in de norm worden vermeld en worden meegeleverd met de norm. Dit geldt voor de normen maar ook voor de aanvullingen en correctiebladen.

De implementatie van NEN-EN-ISO 7010 Grafische symbolen — Veiligheidskleuren en –tekens - Geregistreerde veiligheidstekens heeft grote gevolgen voor de vluchtrouteaanduidingen. Was u voorheen gewend dat de pijl omlaag de richting aangaf voor de vluchtrichting rechtdoor, nu wijzen de pijlen omhoog.

Twee grote veranderingen sinds 2012

  • de aanpassing van de pijlrichting voor de vluchtrichting rechtdoor. Dit geldt nu ook voor de vluchtrouteaanduiding.
  • deze verandering betreft 'het mannetje' en 'de deur'.

Praat en beslis mee over de normen voor grafische symbolen

De Nederlandse normen voor veiligheidssymbolen zijn ontwikkeld in de normcommissie ‘Grafische symbolen’. In de normcommissie zitten diverse belanghebbende partijen. Momenteel werkt de commissie aan de revisie van de Nederlandse normen. Ook u kunt lid worden van de normcommissie. Met vakgenoten aan tafel, kunt u invloed uitoefenen op de norm en daarmee op de toekomst van uw eigen organisatie. Netwerken, op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en aansluiting vinden op internationaal gebied. Dit is wat een normcommissie u biedt.Welke norm is voor u van toepassing?

U vindt hier een beschrijving van de verschillende nationale en internationale normen die betrekking hebben op Grafische symbolen. Welke norm(en) van toepassing is/zijn is per bedrijf verschillend. Alle genoemde normen (ook de aanvullingen) wordt geleverd als zip.file en zijn alleen online te bestellen. De norm(en) is/zijn in format PDF en de symbolen in DWG, AI en EPS.NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte

De herziene versie van NEN 3011, de nationale norm met eisen voor veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in openbare ruimtes, is in het voorjaar 2015 gepubliceerd. De norm vervangt hiermee de voorgaande versie uit 2004, inclusief correctiebladen en NEN 6088:2002 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden’. NEN 3011 richt zich op de praktische opmaak- en ontwerprichtlijnen, en geeft, waar van toepassing, voorbeelden van de veiligheidskleuren en -tekens.

Naar uitleg over NEN 3011:2015 nl »

NEN 1413 nl Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen

Via het aanvullingsblad A1:2013 van NEN 1413 wordt gewezen op een aantal symbolen dat wijzigt door de Europese overname van ISO 7010:2011 als EN-ISO 7010:2012. Daarnaast is de afkorting Sm voor rookwerendheid veranderd in S200 conform NEN 6075+C1:2012. De symbolen die zijn gewijzigd zijn in een overzicht naast elkaar gezet.

Naar uitleg over NEN 1413:11 nl »

NEN 1414-1 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden - Deel 1: Ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten

De norm NEN 1414-1 "Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden - Deel 1: Ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten” is onlangs herzien en gepubliceerd.

NEN 1414-1 beschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en bereikbaarheidskaarten. De norm bevat ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten. De norm geldt voor gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken.

Naar uitleg over NEN 1414-1:2019 nl »

NEN-EN-ISO 7010 en Grafische symbolen — Veiligheidskleuren en –tekens. Geregistreerde veiligheidstekens

De implementatie van NEN-EN-ISO 7010 Grafische symbolen — Veiligheidskleuren en –tekens — Geregistreerde veiligheidstekens heeft grote gevolgen voor de vluchtrouteaanduidingen. Was u voorheen gewend dat de pijl omlaag de richting aangaf voor de vluchtrichting rechtdoor, nu wijzen de pijlen omhoog. Waarom is dit?

In 2012 is ISO 7010 als Europese norm overgenomen. Wanneer een Europese norm verschijnt, geldt de afspraak in Europese landen dat alle tegenstrijdige, nationale normen worden ingetrokken of gewijzigd; tevens wordt de betreffende Europese norm nationaal overgenomen.

Naar de uitleg over NEN-EN-ISO 7010:2012 en »Veelgestelde vragen

In NEN-EN-ISO 7010 staat niets met betrekking tot maatvoering. Welke norm heb ik daar dan voor nodig?
De uitgangspunten met betrekking tot de maatvoering van de symbolen in NEN-EN-ISO 7010 symbolen zijn gelijk aan de uitgangspunten van de ingetrokken norm NEN 6088. Ook de uitgangspunten van NEN 3011 zijn hieraan gelijk en zijn gebaseerd op NEN-ISO 3864. Vanuit NEN-EN-ISO 7010 wordt ook naar NEN-ISO 3864 verwezen. U kunt dus volstaan met de bestaande maatvoeringen.
De vluchtwegaanduiding in NEN-EN-ISO 7010 is anders dan die in NEN 6088, hoe gaan we daarmee om?
Dat klopt. Let u erop dat in tegenstelling tot NEN 6088 in de NEN-EN-ISO 7010 aanduiding boven de vluchtdeur de pijl omhoog dient te worden toegepast.
Zijn de symbolen van NEN-EN-ISO 7010 ook verkrijgbaar op cd?
Nee, deze kunt u alleen verkrijgen in een zip.file.
Kan ik de symbolen ook los bestellen?
Nee, dat is niet mogelijk bij NEN. Maar wel via ISO Online Browsing Platform (www.iso.org/obp)
Wat zijn de gevolgen voor bestaande situaties. Immers Bouwbesluit 2012 verwijst nu naar een norm (NEN 1413) waar ook een Aanvullingsblad voor is gemaakt?
Met betrekking tot het Bouwbesluit en de wijzigingen in de norm wijzigt er eigenlijk niets. De ingetrokken norm kan gewoon worden gebruikt omdat deze in 2012 bij wet is vastgelegd. De norm blijft dus wettelijk van kracht tot het Ministerie met een nieuw wetsvoorstel komt.

Eerder door u bekeken

Normen aanschaffen

Voor vragen over of hulp bij de aanschaf van normen en de status van uw bestelling, kunt u contact opnemen met NEN-Klantenservice:

klantenservice@nen.nl

(015) 2 690 391Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over dit onderwerp of deelname aan de commissie:

NEN Industrie & Veiligheid

(015) 2 690 180

iv@nen.nl