Voedselveiligheid

NEN is op diverse terreinen actief als het gaat om de veiligheid van voedsel. In verschillende NEN-commissies werken experts actief samen aan normen, zodat de voedselveiligheid vergroot wordt.

Onder voedselveiligheid vallen het vóórkomen en het voorkómen van:

  • Voedselvergiftigingen
  • Voedselintoleranties
  • Bederf
  • Voedselallergieën
  • Andere mogelijke risico's die aan voedsel kunnen zitten

Er is een groot aantal nationale (NEN-), Europese (CEN-) en internationale (ISO-) genormaliseerde methoden voor het analyseren van de veiligheid van voedingsmiddelen en diervoeders. Het gaat hierbij om normen over additieven en contaminanten, microbiële veiligheid en de kwaliteit van diervoeder. Deze normen zijn bij uitstek geschikt om vast te stellen of voedsel en diervoeder voldoet aan de gestelde veiligheidsgrenzen. Daarnaast is er de internationale norm met eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid, NEN-EN-ISO 22000, en NEN-EN-ISO 22005 voor het opzetten van een traceerbaarheidssysteem.

Normen Voedselveiligheid

1

Norm

NEN-EN-ISO 22000:2005 nl

Voedselveiligheid managementsystemen - Eisen aan een organisatie in de voedselketen

2

Norm

NPR-ISO/TS 22002-1:2010 en

Basisvoorwaardenprogramma's op het gebied van voedselveiligheid - Deel 1: Voedselproductie

3

Norm

NPR-ISO/TS 22003:2014 en

Voedselveiligheid managementsystemen - Eisen voor organisaties die audits en certificatie aanbieden van voedselveiligheid managementsystemen

5

Norm

NEN-EN-ISO 22005:2007 en

Traceerbaarheid in de voedselketen - Algemene principes en basiseisen voor systeemontwikkeling en implementatie

Commissies

Normcommissies Landbouw & Levensmiddelen

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:

Marcel de Vreeze

(015) 2 690 125

afc@nen.nl

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids

Nieuwsberichten

Nieuwe versie ISO 22000 dichterbij

08-12-2017 Het verwerken van het commentaar van ISO-lidstaten op de ontwerpversie van de norm ISO/DIS 22000 is ...

Voorstel ISO-norm natuurlijke antimicrobiële stoffen goedgekeurd

04-12-2017 Het Iraanse voorstel voor het opstellen van een nieuwe norm over natuurlijke antimicrobiële stoffen,...

Herziening ISO 22000 ‘Voedselveiligheid managementsystemen’

13-09-2017 ISO 22000, de internationale norm voor management van voedselveiligheid, wordt herschreven. Commenta...

Meer nieuws