Voedselveiligheid

Eén van de belangrijkste aandachtsgebieden in de voedselketen is voedselveiligheid. Daarom werken experts in verschillende NEN-commissies actief samen aan normen, zodat de voedselveiligheid wordt vergroot.

Er zijn inmiddels een groot aantal nationale, Europese, en internationale genormaliseerde methoden voor het van voedingsmiddelen en diervoeders. Zo is er de internationale norm met eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid (NEN-EN-ISO 22000) en voor het opzetten van een traceerbaarheidssysteem (NEN-EN-ISO 22005). Andere belangrijke normen ten aanzien van voedselveiligheid zijn bijvoorbeeld:

  • NPR-ISO/TS 22002-1:2010 en: Basisvoorwaardenprogramma's op het gebied van voedselveiligheid - Deel 1: Voedselproductie
  • NEN-EN-ISO 7218:2007/A1:2014-04 en: Microbiologie van voedingsmiddelen en diervoeders - Algemene eisen en richtlijn voor microbiologische onderzoeken
  • NEN-EN-ISO 11133:2014-11 en: Microbiologie van voedingsmiddelen, diervoeders en water - Bereiding, productie, bewaring en bepaling prestatiekenmerken van kweekmedia

De nieuwe ISO 22000

De nieuwe versie ISO 22000, met eisen voor een managementsysteem voor voedselveiligheid, komt steeds dichterbij. Dit is de eerste herziening van de norm sinds 12 jaar. Hierdoor zullen er een flink aantal aanpassingen zijn. Het streven is om de nieuwe versie van de ISO 22000 in juli/augustus 2018 te publiceren.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe ISO 22000 zijn:

  • De nieuwe versie van ISO 22000 is aangepast aan de High Level Structure (HLS)
  • Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het verduidelijken van de terminologie

De herziening van ISO 22000 gaat gelijk op met de herziening van de 'General Principles for Food Hygiene and the HACCP-system' van de Codex Alimentarius. In aanvulling op ISO 22000 zijn zes aanvullende ISO Technical Specifications (ISO/TS) opgesteld met specifieke eisen voor bepaalde onderdelen van de voedselketen (voedselproductie, catering, verpakkingsmateriaal, het boerenbedrijf, diervoederproductie en transport en opslag). De ISO/TSen zijn niet als zelfstandige publicaties te gebruiken. Door de vele wijzigingen in de nieuwe versie van ISO 22000 sluit de norm niet goed meer aan op de zes ISO-documenten met basisvoorwaarden. De ISO-commissie heeft besloten om ook deze documenten te gaan herzien.

NEN Connect: normen voor voedselveiligheid in één pakket

In het Voedselveiligheidspakket vind u de normen die bij uitstek geschikt zijn om vast te stellen of voedsel en diervoeder voldoet aan de gestelde veiligheidsgrenzen. Het pakket bevat onder andere de NEN-EN-ISO 22000 en NEN-EN-ISO 22005.

Normcommissies Voedselveiligheid

De NEN normcommissies zijn op verschillende gebieden binnen de voedselveiligheid actief. Zo is er een commissie die zich richt op managementsystemen voor voedselveiligheid (370 800), een voor microbiologische analyses (370 009) en voor chemische analyses (370 275).

Elke commissie bestaat uit Nederlandse leden die expert zijn op het specifieke onderwerp van de commissie. De leden zijn actief betrokken bij het opstellen van nationale- en internationale normen voor voedselveiligheid. Het uitbrengen van een stem en commentaar op deze normen is alleen mogelijk via de normcommissie.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop

Normoverzichten:

De overzichten geven u de normen weer voor Landbouw & Levensmiddelen, ingedeeld op onderwerp. Digitaal en altijd up-to-date!