Biotechnologie

Biotechnologie wordt meer en meer toegepast in producten. Productveiligheid blijft hierbij een belangrijk aspect.

Zo moet bijvoorbeeld zeker worden gesteld dat met biotechnologie vervaardigde producten niet onbedoeld in het milieu terecht kunnen komen, de inperking moet goed geborgd zijn. Voor biotechnologie zijn in de jaren negentig Europese normen opgesteld. In 2011 is op internationaal (ISO) niveau een bijeenkomst georganiseerd over normen voor biotechnologie: International standards for biotechnology.

NEN benadert momenteel Nederlandse organisaties om hun interesse te peilen voor deelname aan normalisatiewerk op het gebied van biotechnologie.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 351, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of meer informatie

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:

Marcel de Vreeze

(015) 2 690 125

afc@nen.nl

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids

Nieuwsberichten

Specificatie transport en opslag onder ISO 22000

24-04-2017 Er komt een nieuwe norm voor transport en opslag van producten en materialen uit de voedselketen. Da...

NTA voor voedselveiligheid in transport en opslag gepubliceerd

04-01-2017 Het afgelopen half jaar heeft een groep internationale belanghebbenden samengewerkt aan een nieuw do...

Lidstaten EU steunen Autoriteit Voedselveiligheid

28-11-2016 In een nieuwe verbintenisverklaring hebben EU-lidstaten hun steun aan de Europese Autoriteit voor Vo...

Meer nieuws