Voet- en beenbescherming

Ledematen zijn kwetsbaar voor letsel bij alle werkzaamheden, wat we ook doen. Het zijn vooral de gevaren van buitenaf. Handen zijn bijna overal bij betrokken het is dan ook niet verwonderlijk dat deze qua percentage letsel op de eerste plaats staan, met de voeten als goede tweede.

Niet alleen op het werk, maar ook tijdens de vrijetijdsbesteding, staan voeten en benen bloot aan risico's van uiteenlopende aard. Via de voeten staan vervolgens ook de overige lichaamsdelen bloot aan (afgeleide) gevaren.

Het nut van het dragen van veiligheidsschoenen en -laarzen zal door weinigen worden bestreden. Vrijwel iedereen is ervan doordrongen dat de risico's van voetletsel hiermee worden beperkt. Vanuit allerlei invalshoeken word het dragen van veiligheidsschoenen gestimuleerd en de acceptatiegraad is dan ook hoog.

Het overzicht geeft normen voor:
• Mechanische risico's: schokken, stoten, beknelling
• Thermische risico's: koude, hitte
• Chemische risico's: bijtende vloeistoffen, toxische producten
• Stralingsrisico's: UV Straling, radioactieve producten

Keuzesystetametiek

Keuzesystematiek veiligheids- en werkschoeisel

De keuzesystematiek voor veiligheids- & werkschoeisel is gebaseerd op de normen NEN-EN-ISO 20345:2011 en NEN-EN-ISO 20347:2012. Nadat een risicoanalyse aanwijst dat een PBM nodig is, kan de keuzeboom inkopers en gebruikers ondersteunen bij de keuze voor een veiligheids- of werkschoeisel. Gaat u naar Keuzeboom voor veiligheids- en werkschoeisel »

Keuzesystematiek handschoenen

De keuzesystematiek is een hulpmiddel voor iedereen die de juiste beschermende handschoen moet kiezen. De juiste handschoen kiezen, is niet altijd eenvoudig. De betekenis van de symbolen, letter- en cijfercoderingen die de fabrikant op de handschoen zet, is voor de gebruiker vaak niet duidelijk. Gaat u naar: Keuzesystematiek handschoenen ».

Nieuwsberichten

“Veiligheidsschoen is ondergeschoven kindje”

12-08-2019 Het kiezen van een nieuwe veiligheidsschoen is zo gemakkelijk nog niet. Veel werknemers lopen dan ook op de verkeerde veiligheidsschoenen tijdens hun werk, met mogelijke gezondheidsklachten en zelfs uitval tot gevolg, zegt Ellen Nuijten van RondOm Podotherapeuten en initiatiefneemster van Hunt&Heal. “Ongeveer 8 procent van het ziekteverzuim heeft te maken met voetklachten.”

Lees meer

Normoverzicht:

Normoverzichten Persoonlijke beschermingsmiddelen

Eerder door u bekeken

Leidraad aanschaf PBM's

Terug naar:

Commissie