Voldoen aan ATEX 95

Geharmoniseerde normen ter uitvoering van de ATEX 95

Met ingang van 1 maart 1996 is het mogelijk producten voor gebruik in ruimten met explosiegevaar op basis van de ATEX 95 richtlijn te certificeren. Wanneer een certificerende instantie een product moet beoordelen zal deze daarbij de essentiële eisen hanteren, zoals omschreven in de ATEX-richtlijn. Dit geldt voor:

  • Apparaten en beveiligingssystemen op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen;
  • Componenten, bestemd voor inbouw;
  • Veiligheids-, controle en regelvoorzieningen volgens ATEX, art. 1, lid 2.

Vervolgens krijgen de producten een CE-markering, waarmee ze vrij verhandelbaar zijn in alle landen van de Europese Economishe Ruimte. Voor certificering kan de certificerende instelling gebruik maken van normen die onder de betreffende richtlijn zijn geharmoniseerd. Deze normen geven namelijk een zogenaamde 'vermoeden van overeenstemming' met de essentiele eisen van de richtlijn.ATEX onderwerpen
• ATEX • Wat is explosiegevaar?
• Europese wetgeving • Nederlandse wetgeving
• Toepassingen van de normen • ATEX-pakketten: normen online
• Interessante links

Eerder door u bekeken

Contact Normcommissie NEC 31

Bij de Europese en wereldwijde normalisatie van de explosieveiligheid van producten en installaties wordt Nederland vertegenwoordigd door de normcommissies NEC 31 voor het
elektrotechnische materieel en NC 341093 voor ander (mechanisch) materieel.


elektrische-installaties@nen.nl

(015) 2 690 194