Voldoen aan ATEX 95

Geharmoniseerde normen ter uitvoering van de ATEX 95

Met ingang van 1 maart 1996 is het mogelijk producten voor gebruik in ruimten met explosiegevaar op basis van de ATEX 95 richtlijn te certificeren. Wanneer een certificerende instantie een product moet beoordelen zal deze daarbij de essentiële eisen hanteren, zoals omschreven in de ATEX-richtlijn. Dit geldt voor:

  • Apparaten en beveiligingssystemen op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen;
  • Componenten, bestemd voor inbouw;
  • Veiligheids-, controle en regelvoorzieningen volgens ATEX, art. 1, lid 2.

Vervolgens krijgen de producten een CE-markering, waarmee ze vrij verhandelbaar zijn in alle landen van de Europese Economishe Ruimte. Voor certificering kan de certificerende instelling gebruik maken van normen die onder de betreffende richtlijn zijn geharmoniseerd. Deze normen geven namelijk een zogenaamde 'vermoeden van overeenstemming' met de essentiele eisen van de richtlijn.ATEX onderwerpen
• ATEX • Wat is explosiegevaar?
• Europese wetgeving • Nederlandse wetgeving
• Toepassingen van de normen • ATEX-pakketten: normen online
• Interessante links

Eerder door u bekeken

Zelf invloed uitoefenen op normen kan door zitting te nemen in een normcommissie en in een Europese en/of inter nationale werkgroep. Het biedt u mogelijkheden om de ontwikkelingen binnen uw vakgebied op de voet te volgen.

Lees meer over NEC 31

Contact NEC 31 - Elektrisch materieel ivm ontploffingsgevaar

Heeft u belangstelling voor het normalisatiewerk op het gebied van ATEX?
Neem dan contact op met Johan van Velthoven

elektrische-installaties@nen.nl

(015) 2 690 194