Workshop De nieuwe ISO-normen


Een halve dag van 12.30 tot 16.30 uur

Deze training wordt gegeven i.s.m. TÜV Nederland

27 augustus 2015 - Delft
15 oktober 2015 - Delft
12 november 2015 - Delft
9 december 2015 - Utrecht


Deze interactieve workshop gaat in op de inhoud en impact van de nieuwe ISO-normen: Wat betekent de nieuwe HLS-hoofdstructuur, wat zijn de kerneisen voor managementsysteemnormen en de belangrijkste managementthema’s en welke specifieke aanvullende eisen worden gesteld in de nieuwe ISO-normen. Maar ook wat de consequenties zijn voor het certificatieproces..

Resultaat

  • kennis van de inhoud van ISO/DIS 9001 of ISO/DIS 14001
  • kennis van High Level Structure (HLS) en de kerneisen van de nieuwe generatie managementsysteemnormen
  • kennis van de impact van de wijzigingen voor het managementsysteem van uw organisatie
  • impact van de nieuwe normen op het certificatieproces

Voor wie

Deze interactieve workshop is nuttig voor KAM-managers, -coördinatoren en -medewerkers die zich bezig houden met het opzetten en invoeren van een (kwaliteits- en/of milieu)managementsysteem en die tijdig willen weten welke wijzigingen belangrijk zijn voor het managementsysteem in hun organisatie.
Toelichting

De managementsysteemnormen ISO 9001 en ISO 14001 worden ingrijpend herzien en zijn momenteel als Draft International Standard (DIS) gepubliceerd. Het overgrote deel van de inhoud staat nu wel vast. De nieuwe normen bevatten de nieuwe ‘HLS-hoofdstructuur’ en de discussies over specifieke aanvullingen bevinden zich in een afrondende fase.

De wijzigingen in de nieuwe ISO-normen sluiten aan bij de uitdagingen waarmee organisaties de komende jaren te maken hebben. De nieuwe generatie managementsystemen moet bijdragen aan het dynamisch omgaan met veranderingen, aan corporate governance, compliancemanagement en risicomanagement.
Programma

  • de nieuwe HLS hoofdstructuur
  • de kerneisen voor managementsysteemnormen
  • de belangrijkste managementthema’s
  • kies parallelsessie: inhoud ISO/DIS 9001 OF ISO/DIS 14001
  • impact van de nieuwe normen op uw bestaande managementsysteem
  • impact van de nieuwe normen op het certificatieproces
Dick Hortensius Is een internationale autoriteit voor normalisatie op het gebied van managementsystemen. Hij is secretaris van het ISO-secretariaat voor Environmental Auditing. De laatste jaren heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de ontwikkeling van de ISO-managementsysteemnormen. Ook nationaal is hij actief in projecten op het gebied van managementsystemen, zoals de herziening van NTA 8620 (veiligheidsmanagement), de ontwikkeling van NPR 9036 (MVO due diligence) en het opstellen van een certificatieschema voor ISO 55001 (assetmanagement).

René Gouwens Is programmamanager en docent bij NEN Training & Advies. Hij is betrokken geweest bij diverse implementatieprojecten bij een keur aan organisaties. Zowel in de commerciële sector als bij overheidsdiensten, zowel bij eenmansbedrijven als bij multinationals. Ook is hij lid van NEN Normcommissie Kwaliteitsmanagement. René treedt regelmatig op als docent op het gebied van de nieuwe ISO-normen, ISO 9001 en ISO 14001 en auditing. Ook is hij auteur van diverse artikelen en whitepapers op deze terreinen.

Hendrik Schoenmakers Teamleider at TÜV Nederland

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere ctrainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de 'reguliere' training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.


Eerder door u bekeken

Praktijkgidsen Kwaliteitsmanagement

UIT 70:2015 nl

Praktijkgids Overstappen op ISO 9001

UIT 71:2015 nl

Praktijkgids Werken met ISO 9001

UIT 74:2015 nl

De impact van de nieuwe ISO's - Experts aan het woord

UIT 68:2014 nl

(GRATIS) Gids De nieuwe ISO-normen - Duurzame verandering in managementsystemen

Top normen Kwaliteitsmanagement

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met NEN Managementsystemen

(015) 2 690 362

managementsystemen@nen.nl