Wat is explosiegevaar?

Explosies kunnen zich overal binnen een bedrijf voordoen. Bijvoorbeeld bij productie, verwerking van overslag of transport van verf, olie- en smeermiddelen, batterijen en accu's, textiel, meel, graan, melkpoeder, suiker, zaagsel, mest reinigingsmiddelen en plastic.

Meestal wordt gedacht dat een explosie zich alleen voordoet indien direct vuur aanwezig is. De mogelijkheid van bijvoorbeeld hete oppervlakken, mechanische vonken, of elektrische installaties en elektrisch materieel als ontstekingsbron wordt vaak over het hoofd gezien.

Gasexplosies kunnen ontstaan doordat gas of damp zich tot een explosief mengsel mengt met zuurstof uit de lucht. Wanneer dit mengsel in contact komt met een ontstekingsbron kan het in brand gaan of exploderen. De belangrijkste ontstekingsbronnen zijn open vuur, vlammen en vonken.

Stofexplosies kunnen ontstaan als een brandbare vaste stof in fijn verdeelde vorm (bijv. meel, suiker, graanstof, melkpoeder, kunstmest e.d.), met turbulente lucht wordt opgewerveld (bijv. door ventilatie, windstoten of brand) en met die lucht tot een stofwolk wordt gemengd alvorens te worden ontstoken.

Daarnaast bestaan er ook explosiegevaarlijke substanties in vaste, vloeibare, kneedbare of geleiachtige vorm. Deze kunnen een exotherme reactie aangaan en onder zeer snelle gasontwikkeling (zelfs buiten de aanwezigheid van zuurstof) ontbranden, detoneren en/of uiteenspatten. Voorbeelden van deze substanties zijn o.a. nitro-cellulose, zwart kruit, munitie en vuurwerk. Met zulke explosieve stoffen of springstoffen houdt deze special zich verder niet bezig. Hier geldt afzonderlijke regelgeving voor die hier niet wordt besproken.

Explosies gaan meestal gepaard met brand: ofwel de brand vormt de inleiding tot de explosie, ofwel de explosie geeft aanleiding tot brand. Explosies veroorzaken veelal grote schade en mogelijke slachtoffers.ATEX onderwerpen
• ATEX • Europese wetgeving
• Nederlandse wetgeving • Toepassingen van de normen
• Voldoen aan ATEX 95 • ATEX-pakkettten: normen online
• Interessante links

Eerder door u bekeken

Normcommissie NEC 31

Bij de Europese en wereldwijde normalisatie van de explosieveiligheid van producten en
installaties wordt Nederland vertegenwoordigd door de normcommissies NEC 31 voor het
elektrotechnische materieel en NC 341093 voor ander (mechanisch) materieel.

Lees meer over NEC 31

Contact Normcommissie NEC 31

Bij de Europese en wereldwijde normalisatie van de explosieveiligheid van producten en installaties wordt Nederland vertegenwoordigd door de normcommissies NEC 31 voor het
elektrotechnische materieel en NC 341093 voor ander (mechanisch) materieel.


elektrische-installaties@nen.nl

(015) 2 690 194