Drijvende gebouwenDrijvende gebouwen en NEN
Drijvend bouwen wordt naast hoogbouw gezien als dé mogelijkheid voor meer wonen en werken in sterk verstedelijkte gebieden. Tot dusverre waren er echter veel onzekerheden en ging er veel inspanning verloren door het spreekwoordelijk opnieuw uitvinden van het wiel.

Na een jaar van voorbereiding was de stichting Platform Drijvend Bouwen (PDB) op vrijdag 2 december 2011 officieel van start gegaan. Nederland moet uiteindelijk een voorbeeld worden voor drijvende verstedelijking, waardoor het een interessante internationale markt wordt.

Missie
PDB is een landelijk opererende organisatie die zich richt op het (inter)nationaal vlot trekken van bouwen op het water. Het brengt daarvoor de relevante partijen uit de publieke, private, maatschappelijke en kennissectoren bij elkaar.

Visie
Drijvend en amfibisch bouwen biedt kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor klimaatbestendige en duurzame gebiedsontwikkeling in zowel waterlocaties als in deltagebieden. Het is een interessant alternatief binnen de verstedelijkingsopgave: bouwen waar ruimte schaars is. Het bevindt zich echter nog in een pioniersstadium. Door het stelselmatig slechten van barrières en het benutten van kansen wordt verwacht dat er een interessante thuismarkt ontstaat met grote exportkansen.

Belemmeringen
Een belangrijk doel voor de oktober 2011 gepubliceerde NTA 8111 voor drijvende gebouwen is het wegnemen van belemmeringen voor het bouwen op het water. De NTA is gebaseerd op bestaande kennis en kan daarmee niet alle belemmeringen wegnemen. Voor deze belemmeringen zijn innovaties nodig, onderzoek, politieke lobby en uiteindelijk een aangepaste NTA. PDB heeft een tiental belemmeringen vastgesteld die zij wenst op te ruimen. De belangrijkste is de juridische onduidelijkheid rondom de definities van roerend (ligplaatsvergunning nodig) en onroerend goed (bouwbesluit van toepassing).

De NTA gaat ook in op de bijbehorende installaties.

Dé afspraken voor drijvende gebouwen: NTA 8111
Deze NTA is ontwikkeld om zoveel mogelijk ondervonden knelpunten bij drijvend bouwen weg te nemen. Hiermee wordt het voor gemeenten en waterschappen gemakkelijker om vergunningen af te geven voor buitendijks bouwen. Er blijven echter nog enkele knelpunten over. Daarvoor is onderzoek nodig en op termijn een aangepaste NTA of NEN-norm. Om dit goed van de grond te krijgen en alle belanghebbenden te mobiliseren is een stichting “Drijvend Bouwen” via NEN in oprichting.

Direct naar NTA
• NTA 8111

NEN 1006 en Bouwbesluit 2012

Omvangrijke informatieaanbod

NEN 1006 overzicht pagina

Watergerelateerde vakgebieden

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl