Drink- en waterinstallaties

De belangrijkste normen die het installatiebranche te maken heeft vallen onder drinkwater en leidingwaterinstallaties.

Op dit moment zijn er grote veranderingen aan de gang in nationale en Europese wet- en regelgeving die betrekking hebben op het onderwerp drinkwater. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe Drinkwaterwetgeving, Europese waternormen en het Bouwbesluit. Deze veranderingen zijn aanleiding voor een grote herziening van NEN 1006. Onderwerpen die van belang zijn voor leidingwaterinstallaties worden verwerkt in de nieuwe versie van NEN 1006.

Status NEN 1006
NEN 1006 geeft de eisen waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoen vanuit het oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. De norm is bedoeld om te worden toegepast voor elke nieuw aan te leggen leidingwaterinstallatie en voor uitbreidingen, wijzigingen, gehele of gedeeltelijke vernieuwingen, herstellingen en onderhoud van een bestaande leidingwaterinstallatie.

In het Bouwbesluit wordt NEN 1006:2015 aangewezen. Dit betekent dat voor de aanleg van nieuwe installaties versie 2015 van NEN 1006 van toepassing is.

Preventie legionella groei
Een eigenaar van een leidingwaterinstallatie heeft zorgplicht. In praktijk betekent dit dat de eigenaar de plicht heeft om de gebruikers van het pand te beschermen tegen de legionellabacterie. NEN 1006 zorgt ervoor dat vanuit een installatietechnisch oogpunt de kans op legionellagroei wordt beperkt. Met name door eisen op te nemen over temperatuur van koud- en warmtapwater, geen dode einden en regelmatig gebruik van de installatie (waardoor stilstand wordt voorkomen). Beheersmaatregelen tegen legionellagroei worden in andere publicaties beschreven, onder andere Drinkwaterwetgeving en ISSO 55.1.

Europese waternormen
De Europese NEN-EN 806 serie ‘Eisen voor drinkwaterinstallaties voor gebouwen’ bestaat uit vijf delen die verschillende aspecten van drinkwater beschrijven. Tevens is er een technisch rapport waarin beschreven wordt hoe de groei van legionellabacteriën kunnen worden voorkomen. Onderwerpen die van belang zijn voor Nederlandse manier van werken en die passen binnen de Nederlandse wetgeving, worden in de herziening NEN 1006 meegenomen. Dit in samenhang met de regels die gelden voor (Europese) normalisatie.

Belangrijke Waterinstallatienormen
Gerelateerde vakgebieden

Milieu

Watergerelateerde vakgebieden

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl