Drinkwatervoorziening

Drinkwater in Nederland is van een hoog kwaliteit. Een belangrijk schakel in dit proces is de kwaliteit van leidingwaterinstallaties.

NEN 1006 helpt bij het veilig en duurzaam ontwerpen, installeren en beheren van leidingwatersystemen.

Rol van NEN

De normcommissie 349164 is verantwoordelijk voor NEN 1006. Hierin worden de eisen beschreven waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen vanuit het oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid.

Deze norm wordt in de markt breed toegepast. NEN 1006 wordt, in verband met wijzigingen in het bouwbesluit, momenteel herzien. Tevens wordt de norm aangepast aan de geldende Europese richtlijnen.

Voor wie?

De doelgroep is de bouwsector. Deze norm kan worden toegepast bij het aanleggen van nieuwe drinkwaterinstallaties, uitbreidingen, herstellingen of onderhoud. Het bouwbesluit wijst de NEN 1006 aan. Door het toepassen van deze norm weet men zeker dat men, op het gebied van drinkwaterinstallaties, voldoet aan de wetgeving.

Watergerelateerde vakgebieden

Top waternormen

NEN Shop

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl

Meedoen als commissielid?

Wie deelneemt aan normalisatie, beslist mee over de inhoud van de afspraken en is als eerste geïnformeerd over nieuwe initiatieven

Wilt u meer informatie over meedoen in een normcommissie aan het ontwikkelen van normen in uw vakgebied?

Hiermee kiest u voor invloed op uw werkveld.Contact opnemen

(015) 2 690 372

marketingno@nen.nlBelangrijke gaspublicaties
NPR 3378:2012 nl
Woningen:2006 nl

Belangrijke Waterpublicaties
NTR 3216:2012 nl
NTA 8111:2011 nl