Drinkwatervoorziening

Drinkwater in Nederland is van een hoog kwaliteit. Een belangrijk schakel in dit proces is de kwaliteit van leidingwaterinstallaties.

NEN 1006 helpt bij het veilig en duurzaam ontwerpen, installeren en beheren van leidingwatersystemen.

Rol van NEN

De normcommissie 349164 is verantwoordelijk voor NEN 1006. Hierin worden de eisen beschreven waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen vanuit het oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid.

Deze norm wordt in de markt breed toegepast. NEN 1006 wordt, in verband met wijzigingen in het bouwbesluit, momenteel herzien. Tevens wordt de norm aangepast aan de geldende Europese richtlijnen.

Voor wie?

De doelgroep is de bouwsector. Deze norm kan worden toegepast bij het aanleggen van nieuwe drinkwaterinstallaties, uitbreidingen, herstellingen of onderhoud. Het bouwbesluit wijst de NEN 1006 aan. Door het toepassen van deze norm weet men zeker dat men, op het gebied van drinkwaterinstallaties, voldoet aan de wetgeving.

Watergerelateerde vakgebieden

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl