Riolering (Binnen en Buiten)Riolering algemeen
De riolering is het totaal van buizen, putten, pompen en duikers dat nodig is om afvalwater naar een RioolWaterZuiveringsInrichting (RWZI) of AfvalWaterZuiveringsInstallatie te brengen.

Het afvalwater ontdoen van ongewenste stoffen wordt water zuiveren of reinigen genoemd. Dit gebeurt in een AfvalWaterZuiveringsInstallatie (AWZI) of een RioolWaterZuiveringsInstallatie (RWZI).

Alvorens het water daar terecht komt, moet het eerst ingezameld en getransporteerd worden. Dit is precies wat een riool doet. Het riool bestaat uit een of meerdere, meestal betonnen buizen die het water naar de RWZI transporteren. Het riool wordt echter niet alleen gebruikt om afvalwater te transporteren.

Ook overtollig regenwater wordt via het riool afgevoerd. De neerslag wordt dan ook tot het afvalwater gerekend, omdat men het af wil voeren. De neerslag kan samen met het verontreinigde drinkwater afgevoerd worden (dit wordt een gemengd rioolstelsel genoemd) of apart (gescheiden rioolstelsel).

Binnenriolering
De binnenriolering bestaat uit een stelsel van afvoerleidingen en ontspanningsleidingen, inclusief alle hulpstukken, dakafvoeren, stankafsluiters, afdichtingen en bevestigingen die zich binnen een gebouw bevinden.

Buitenriolering
De buitenriolering bestaat in hoofdzaak uit een ontstoppingsput en een hoofdleiding. De volgende elementen zijn er onderdeel van buitenriolering:

vuililwaterafvoersystemen, hemelwaterafvoersystemen volgens het overlaatstromingssysteem en het UV-systeem, noodafvoersystemen van daken ne De buitenriolering vanaf de gebouwaansluiting buiten het gebouw tot aan de perceelgrens (terreinriolering).

De belangrijkste rioleringsnormen staan hier beneden aangegeven:

Belangrijke Rioleringsnormen

NEN 3215:2011 nl

Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen

NTR 3216:2012 nl

Binnenriolering - Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering

Bouwbesluit 2012 en NEN 1006

Actuele ontwikkelingen

NEN 1006 overzicht pagina

Watergerelateerde vakgebieden

Top waternormen

NEN Shop

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl

Meedoen als commissielid?

Wie deelneemt aan normalisatie, beslist mee over de inhoud van de afspraken en is als eerste geïnformeerd over nieuwe initiatieven

Wilt u meer informatie over meedoen in een normcommissie aan het ontwikkelen van normen in uw vakgebied?

Hiermee kiest u voor invloed op uw werkveld.Contact opnemen

(015) 2 690 372

marketingno@nen.nlBelangrijke gaspublicaties
NPR 3378:2012 nl
Woningen:2006 nl

Belangrijke Waterpublicaties
NTR 3216:2012 nl
NTA 8111:2011 nl