Windenergie

Vroeger werd windenergie met windmolens direct omgezet in mechanische arbeid, bijvoorbeeld om graan te vermalen tot meel of om water te verpompen. Tegenwoordig wordt het woord windenergie vooral gebruikt voor de elektrische energie die met een windturbine uit de wind gewonnen wordt. Sommige producenten van windturbines spreken ook wel over windenergieconvertoren.

Onderlinge afstand en grootte

Windturbines moeten op een bepaalde minimale afstand van elkaar staan. Een vuistregel voor de onderlinge afstand is vijf keer de diameter van de rotor. Een kleinere onderlinge afstand heeft tot gevolg dat de turbines niet optimaal profiteren van de wind: ze staan dan bij sommige windrichtingen in elkaars luwte.

Grotere windmolens moeten verder uit elkaar staan, maar een park met grotere molens is toch efficiënter omdat deze wind op grotere hoogte kunnen benutten. In de praktijk blijken parken met grote molens ook economisch efficiënter. Parken met veel molens kunnen bovendien bepaalde schaalvoordelen bieden, zodat grote parken met grote molens het meest voordelig uitpakken.

Regelgeving

Voor het plaatsen van windturbines moet een bouwvergunning en een milieuvergunning worden verleend, hierin wordt beoordeeld of de bouw in het bestemmingsplan past.

Situatie in Nederland

In Nederland worden de milieueffecten gereguleerd via de AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) "Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer".

In dit besluit is onder meer aangegeven dat woningen op ten minste 4 maal de ashoogte dienen te liggen (Inmiddels is deze voorwaarde vervallen). Daarnaast zijn in dit Besluit geluidnormen opgenomen die ruimer zijn bij toenemende windsnelheid. In het algemeen geldt dat in landelijke gebieden bij specifieke windrichting en windsnelheid de windturbine goed hoorbaar is terwijl aan de geluidsnormen wordt voldaan. Verder is in een aantal speciaal aangewezen gebieden de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn van toepassing.

Windenergie en de normen

Bijna alle normen voor windturbines worden in Nederland overgenomen van mondiale normen (met name de NEN-EN-IEC 61400 serie).

Slechts enkelen die rechtstreeks verband houden met Europese richtlijnen en die niet mondiaal zijn afgesproken, worden op Europees niveau gemaakt. Daarna worden ze als Nederlandse norm overgenomen (NEN-EN 50308, NEN-EN 50373).

Uniek Nederlandse normen worden niet meer gemaakt of bijgehouden. Voor alle uniek Nederlandse normen die er ooit waren zijn nu actuele mondiale of Europese versies beschikbaar.

Belangrijke aanvulling:
• de commissie
• de certificering
• het normoverzicht.

Nieuwsberichten Windenergie

NEN presenteert ‘energie uit water’ tijdens Aquatech in de RAI

19-10-2017 Energie halen uit water kan op verschillende manieren, waaronder met getijden, golven, osmose en OTEC. Deze vormen van energiewinning bieden Nederland kansen voor zowel verduurzaming als internationale export. Tijdens de vakbeurs Aquatech laat NEN op 31 oktober, samen met een aantal andere partijen, zien welke technieken kunnen worden toegepast, maar ook hoe Nederland de sterke positie in de wereldwijde mariene energiesector probeert te behouden en te versterken.

Lees meer

Internationale dag van de wind

15-06-2017 Vandaag is het de internationale dag van de wind. Deze dag staat in het teken van windenergie. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd om aan het brede publiek de mogelijkheden, voordelen en nieuwe technologieën van windenergie voor te stellen.

Lees meer

Zeekabel voor het transporteren van duurzame energie

09-01-2017 De eerste heipaal voor de bouw van een converterstation voor een onderzeese elektriciteitskabel tussen Nederland en Denemarken is geplaatst. De nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Nederland en Denemarken is belangrijk voor de energiedoelstellingen van Nederland. De zeekabel verhoogt de leveringszekerheid en biedt de benodigde extra capaciteit om duurzaam opgewekte energie uit wind tussen Denemarken en Nederland te transporteren.

Lees meer

Nieuw leven voor oude windmolens

10-10-2016 Deze week is het eerste Windpostcoderoos-project van Nederland gestart. Dit is een oplossing om honderden middelgrote verouderde windmolens weer rendabel te maken.

Lees meer

Europese CEN-CENELEC/TC op het gebied van waterstof onder Nederlandse regie

25-04-2016 CEN en CENELEC hebben besloten een Europese commissie op te richten op het gebied van waterstof. NEN zal het secretariaat van deze commissie voeren en nodigt belanghebbende partijen en geïnteresseerden uit om deel te nemen aan de normalisatie-activiteiten. Het is een mooie kans om invloed op de Europese ontwikkelingen uit te oefenen en de Nederlandse stand der techniek in Europa te introduceren. Op 9 en 10 juni wordt in Brussel de opstartvergadering gehouden van deze commissie, CEN-CENELEC/TC 6.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Contact

Wilt u meer informatie dit onderwerp of contact over deelname aan de commissie:

Martijn Geertzen

(015) 2 690 229

martijn.geertzen@nen.nl


NEC 88 - Windturbines

Het werkgebied van NEC 88 bestaat uit het begeleiden van de nationale en internationale normalisatie in mondiale en Europese normalisatiecommissies inzake windturbines.

Lees meer over NEC 88