{"count":"15", "results":[ { "image":"/upload_mm/7/d/2/381493_windmolens%20op%20zee_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Energie-Distributie/Podcastreeks-voor-energietransitie-online.htm", "title":"Podcast-reeks voor energietransitie online!", "pubdate":"28-06-2018", "lead":"Energietransitie gaat gepaard met vele veranderingen. Nieuwe technologieën, burgerparticipatie en systeemintegratie zijn een aantal ontwikkelingen die vragen om nieuwe afspraken. NEN ondersteunt de industrie, overheid, kennisinstellingen, NGO’s en andere belanghebbenden met het maken van afspraken om de energietransitie te realiseren en te versnellen. Om de rol van normalisatie – het maken van afspraken die leiden tot normen – als strategisch instrument te belichten heeft NEN podcasts op het gebied van energietransitie opgenomen. " }, { "image":"/upload_mm/d/b/6/381208_windmolens_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Internationale-dag-van-de-wind-1.htm", "title":"Internationale dag van de wind", "pubdate":"15-06-2018", "lead":"Vandaag is het de internationale dag van de wind. Deze dag staat in het teken van windenergie. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd om aan het brede publiek de mogelijkheden, voordelen en nieuwe technologieën van windenergie te introduceren." }, { "image":"/upload_mm/6/0/8/203960_Datestamp%20Amsterdam%202017%20%28003%29_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Energie-Distributie/NEN-presenteert-energie-uit-water-tijdens-Aquatech-in-de-RAI.htm", "title":"NEN presenteert ‘energie uit water’ tijdens Aquatech in de RAI", "pubdate":"19-10-2017", "lead":"Energie halen uit water kan op verschillende manieren, waaronder met getijden, golven, osmose en OTEC. Deze vormen van energiewinning bieden Nederland kansen voor zowel verduurzaming als internationale export. Tijdens de vakbeurs Aquatech laat NEN op 31 oktober, samen met een aantal andere partijen, zien welke technieken kunnen worden toegepast, maar ook hoe Nederland de sterke positie in de wereldwijde mariene energiesector probeert te behouden en te versterken." }, { "image":"/upload_mm/8/c/3/199275_extra-kind%20spelend%20met%20de%20wind%20onder%20turbine%20shutterstock_17458408_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Internationale-dag-van-de-wind.htm", "title":"Internationale dag van de wind", "pubdate":"15-06-2017", "lead":"Vandaag is het de internationale dag van de wind. Deze dag staat in het teken van windenergie. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd om aan het brede publiek de mogelijkheden, voordelen en nieuwe technologieën van windenergie voor te stellen." }, { "image":"/upload_mm/3/a/3/194898_zeekabel_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Zeekabel-voor-het-transporteren-van-duurzame-energie.htm", "title":"Zeekabel voor het transporteren van duurzame energie", "pubdate":"09-01-2017", "lead":"De eerste heipaal voor de bouw van een converterstation voor een onderzeese elektriciteitskabel tussen Nederland en Denemarken is geplaatst. De nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Nederland en Denemarken is belangrijk voor de energiedoelstellingen van Nederland. De zeekabel verhoogt de leveringszekerheid en biedt de benodigde extra capaciteit om duurzaam opgewekte energie uit wind tussen Denemarken en Nederland te transporteren." }, { "image":"/upload_mm/4/0/1/191957_Windturbines%20270%20x%20165_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Actualiteiten-Machinebouw-Transport/Nieuw-leven-voor-oude-windmolens.htm", "title":"Nieuw leven voor oude windmolens", "pubdate":"10-10-2016", "lead":"Deze week is het eerste Windpostcoderoos-project van Nederland gestart. Dit is een oplossing om honderden middelgrote verouderde windmolens weer rendabel te maken." }, { "image":"/upload_mm/e/c/1/186502_waterstof_iStock_000071846663_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Energie-Distributie/Europese-CENCENELECTC-op-het-gebied-van-waterstof-onder-Nederlandse-regie.htm", "title":"Europese CEN-CENELEC/TC op het gebied van waterstof onder Nederlandse regie", "pubdate":"25-04-2016", "lead":"CEN en CENELEC hebben besloten een Europese commissie op te richten op het gebied van waterstof. NEN zal het secretariaat van deze commissie voeren en nodigt belanghebbende partijen en geïnteresseerden uit om deel te nemen aan de normalisatie-activiteiten. Het is een mooie kans om invloed op de Europese ontwikkelingen uit te oefenen en de Nederlandse stand der techniek in Europa te introduceren. Op 9 en 10 juni wordt in Brussel de opstartvergadering gehouden van deze commissie, CEN-CENELEC/TC 6. " }, { "image":"/upload_mm/c/e/9/179762_olieplatform_Arctic_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Energie-Distributie/Ontmoet-NEN-op-Offshore-Energy-2015.htm", "title":"Ontmoet NEN op Offshore Energy 2015", "pubdate":"02-10-2015", "lead":"Offshore Energy is hét evenement in Nederland op het gebied van offshore olie, gas en windenergie met een jaarlijks groeiend bezoekersaantal. NEN is met een stand aanwezig op de 2015 editie, die op 13 en 14 oktober plaatsvindt in Amsterdam. Bezoekers kunnen zich gedurende deze twee dagen door NEN laten informeren over hoe internationale normalisatie en normen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van hun offshore-activiteiten. " }, { "image":"/upload_mm/e/8/b/177396_energie_270x150__125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-over-ISO-26000-duurzaamheid/NEN-7125-Energieprestatienorm-voor-Maatregelen-op-Gebiedsniveau-EMG-ter-commentaar.htm", "title":"NEN 7125 ‘Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG)’ ter commentaar", "pubdate":"24-09-2015", "lead":"Soms is het efficiënter om binnen een gebied energie te besparen in plaats van voor elk gebouw apart. Met de EMG kan de invloed van zo'n collectieve actie worden verrekend in de energieprestatie van de aangesloten gebouwen. Hiervoor bestond sinds 2011 een ‘voornorm’ (NVN). Deze is nu herzien en krijgt de status van een NEN-norm. Belanghebbenden kunnen tot 15 november online commentaar indienen op het normontwerp. Daarna wordt de definitieve versie van NEN 7125 gepubliceerd." }, { "image":"/upload_mm/4/7/9/175941_windmolens%20op%20zee_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Offshore-windfarms-set-to-fly-with-new-standard-for-their-ports.htm", "title":"Offshore windfarms set to fly with new standard for their ports", "pubdate":"18-06-2015", "lead":"Offshore wind energy is a growing business, providing enormous potential to meet the world's energy needs. But with their structures based at sea, building them has always posed a number of challenges. Now those challenges can be significantly reduced with a new standard for ports and marine operations for offshore wind energy structures." }, { "image":"/upload_mm/9/8/3/cid175901_windmolens2_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Succesvolle-informatiebijeenkomst-veilig-werken-aan-en-met-windturbines.htm", "title":"Succesvolle informatiebijeenkomst veilig werken aan en met windturbines", "pubdate":"17-06-2015", "lead":"NEN hield onlangs een bijeenkomst over veiligheid bij het werken aan windturbines met als gasten stakeholders uit de windenergiebranche. Zij werden geïnformeerd over een voorstel om binnen de IEC te beginnen met ontwikkeling van de opvolger van de EN 50308 uit 2004. Deze nieuwe norm moet eisen gaan stellen aan het ontwerp van windturbines, zodat er veilig aan gewerkt kan worden. " }, { "image":"/upload_mm/b/1/b/173998_windmolens2_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/NEN-organiseert-informatiebijeenkomst-veilig-werken-aan-windturbines.htm", "title":"NEN organiseert informatiebijeenkomst veilig werken aan windturbines", "pubdate":"14-04-2015", "lead":"In de zich sterk ontwikkelende branche van de windenergie is er veel aandacht voor veiligheid. Om de veiligheid te waarborgen zijn en worden er verschillende referentiedocumenten ontwikkeld. NEN houdt op 19 mei een informatiebijeenkomst waar belanghebbenden worden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en kunnen discussiëren over de belangrijkste aandachtspunten." }, { "image":"/upload_mm/c/8/a/170232_werken%20windturbine270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/NEN-onderzoekt-veilig-werken-aan-windturbines-1.htm", "title":"NEN onderzoekt veilig werken aan windturbines", "pubdate":"11-11-2014", "lead":"NEN is gestart met een onderzoek naar de borging van veiligheidsmaatregelen voor personeel tijdens onderhoud en installatie aan windturbines. Het onderzoek betreft zowel de on- als offshore windindustrie. " }, { "image":"/upload_mm/c/7/a/157561_biomassa%20houtsnippers_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Energie-Distributie/Energieakkoord-Duurzame-biomassa-volgens-NTA-8080.htm", "title":"Energieakkoord: Duurzame biomassa volgens NTA 8080", "pubdate":"08-09-2013", "lead":"Vrijdag 6 september hebben de betrokken partijen (Rijksoverheid, energiesector en Milieuorganisaties) hun handtekening gezet onder het Energieakkoord voor duurzame groei. Hierin is de basis gelegd voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid in Nederland. " }, { "image":"/upload_mm/f/9/3/155829_windmolens_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Energie-Distributie/Energieakkoord-Normen-en-richtlijnen-gereed-voor-ambities-windturbines-biomassa-en-biogas.htm", "title":"Energieakkoord – Normen en richtlijnen gereed voor ambities windturbines, biomassa en biogas", "pubdate":"15-07-2013", "lead":"Afgelopen vrijdag werd het Energieakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd door de SER aan het kabinet. Er is overeenstemming bereikt over het grootschalig investeren in wind op zee en wind op land, het grootschalig investeren in energiebesparing, het uitfaseren van een aantal kolencentrales, het continueren en uitbouwen van biomassa bijstook en het afschaffen van de kolentax. Het kabinet is nu aan zet, maar de verwachting is dat de grote lijn wordt overgenomen." } ]}