Zonne-energie

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Deze energie, samen met secundaire vormen zoals windenergie, getijdenenergie, waterkracht en biomassa vormt meer dan 99,9% van alle hernieuwbare energie op Aarde.

Met zonne-energie wordt tegenwoordig meestal bedoeld de energie die mensen zelf met hun technologie opwekken direct vanuit van zonnestraling. Dit gebeurt op dit moment in Nederland en België vooral op twee manieren:

  • De meest gebruikte toepassing is door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen (ook wel PV-cellen genoemd). Die zetten het licht direct om in elektriciteit: zonnestroom.
  • Een andere manier om gebruik te maken van zonlicht is thermische zonne-energie waarbij zonlicht wordt omgezet in warmte. Dit gebeurt door zonneboilers (oftewel zonnecollectoren).

De term zonnepanelen wordt voor beide methodes wel gebruikt en is dus niet geheel eenduidig.
Nieuwsberichten zonne-energie

Europese CEN-CENELEC/TC op het gebied van waterstof onder Nederlandse regie

25-04-2016 CEN en CENELEC hebben besloten een Europese commissie op te richten op het gebied van waterstof. NEN...

10 x zoveel zonne-energie

04-03-2016 De hoeveelheid zonne-energie die in ons land kan worden opgewekt is in ruim vijf jaar tijd ongeveer ...

Wijzigingsblad bij norm voor integratie zonne-energiesystemen in daken en gevels gepubliceerd

07-12-2015 NEN heeft het wijzigingsblad bij NEN 7250 ‘Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels - B...

Wijzigingsblad bij norm voor integratie zonne-energiesystemen in daken en gevels ter commentaar

09-03-2015 NEN heeft het ontwerp wijzigingsblad bij NEN 7250 ‘Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en ge...

Zon grootste energiebron in 2025

24-07-2014 Thomson Reuters publiceerde recentelijk een rapport met daarin een voorspelling van de top 10 innova...

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Wilt u meer informatie dit onderwerp of contact over deelname aan de commissie:

Jan Rietveld

(015) 2 690 198

jan.rietveld@nen.nl