Zonne-energie

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Deze energie, samen met secundaire vormen zoals windenergie, getijdenenergie, waterkracht en biomassa vormt meer dan 99,9% van alle hernieuwbare energie op Aarde.

Met zonne-energie wordt tegenwoordig meestal bedoeld de energie die mensen zelf met hun technologie opwekken direct vanuit van zonnestraling. Dit gebeurt op dit moment in Nederland en België vooral op twee manieren:

  • De meest gebruikte toepassing is door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen (ook wel PV-cellen genoemd). Die zetten het licht direct om in elektriciteit: zonnestroom.
  • Een andere manier om gebruik te maken van zonlicht is thermische zonne-energie waarbij zonlicht wordt omgezet in warmte. Dit gebeurt door zonneboilers (oftewel zonnecollectoren).

De term zonnepanelen wordt voor beide methodes wel gebruikt en is dus niet geheel eenduidig.
Nieuwsberichten zonne-energie

Herziening bepaling brandgevaarlijk zijn van daken gepubliceerd

04-11-2019 Onlangs is de herziening ‘Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken’ (NEN 6063:2019) gepublice...

Verbluffend resultaat Solar Boat Dreamteam TU Delft

10-07-2019 Op zaterdag 6 juli heeft het Solar Boat Team de Offshore Class van de Solar & Energy Challenge in Mo...

Spetterende presentatie Design Solar Boat Dreamteam

16-01-2019 Op dinsdag 15 januari heeft het Solar Boat Team het bijzondere design onthuld van het model dat dit ...

NEN organiseert informatiebijeenkomst over zonnepanelen

05-11-2018 Op dinsdagmiddag 4 december 2018 organiseert NEN een informatiebijeenkomst over zonnepanelen en de...

Normalisatieplatform waterstof voor de industriële en gebouwde omgeving opgericht

31-10-2018 Op 24 september is het ‘Normalisatieplatform waterstof voor de industriële en gebouwde omgeving’ opg...

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Wilt u meer informatie dit onderwerp of contact over deelname aan de commissie:

Jan Rietveld

(015) 2 690 198

jan.rietveld@nen.nl