Zwembaden

Een zwembad is een plaats waar mensen, voor hun plezier, voor de sport of als therapie kunnen gaan zwemmen. In Nederland zijn ruim 700 openbare zwembaden, daarnaast zijn er nog enkele duizenden therapiebaden (onder andere in ziekenhuizen) en zwemgelegenheden die semi-openbaar zijn (bijvoorbeeld in hotels en op campings).

De Nederlandse overheid stelt regels op voor de hygiëne en de veiligheid in zwembaden, de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en in het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

De regels voor hygiëne hebben onder meer betrekking op de kwaliteit van het water en de aantallen douches en toiletten in een zwembad. Bij veiligheid gaat het over het toezicht door badmeesters, maar ook over bijvoorbeeld de stroefheid van de vloeren en de helling van badbodems.

De normen

Voor al deze onderwerpen worden op Europees en nationaal niveau normen opgesteld, opdat het voor iedereen helder is waar o.a. de vloeren aan moeten voldoen.Interview: 'Zwembadnormen verhogen veiligheid'

René Stender is directeur van AquaBasic, een adviesbureau op het gebied van zwembadregelgeving. Sinds 1988 zit hij in Europese normcommissies en sinds 2004 is hij voorzitter van de nationale Normcommissie Zwembaden. Stender legt uit welke soorten zwembaden allemaal

Lees meer


Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl