Over NEN-EN 15224

Voor zorg en welzijnsinstellingen staat de cliënt/patiënt centraal. NEN-EN 15224 biedt zorginstellingen de handvatten en het kader om juist dát te doen: de zorgverlening aan de zorgontvanger leidend maken. In NEN-EN 15224 is het belangrijkste proces de zorgverlening aan de zorgontvanger, en daarmee de continuïteit van zorg vanuit het perspectief van de zorgontvanger.

Sectoren binnen zorg en welzijn
NEN-EN 15224 is van toepassing op verschillende sectoren in zorg en welzijn, zoals publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, verpleging en verzorging, en welzijn. Ook zorginstellingen, die geen branche specifieke kwaliteitsmanagementsysteemnorm hebben, maken gebruik van NEN-EN 15224.

ISO 9001 en NEN-EN 15224
NEN-EN 15224 omvat ISO 9001. Alle tekst en eisen uit ISO 9001:2015 zijn opgenomen in NEN-EN 15224:2017. Voor de sectoren zorg en welzijn zijn sectorspecifieke aanvullingen toegevoegd aan ISO 9001. Deze toevoegingen zijn duidelijk herkenbaar, in blauw schuinschrift in de norm.Bekijk de norm NEN-EN 15224

Hoe krijg ik een certificaat?

Het certificaat wordt afgegeven, als de certificerende instelling beoordeelt dat het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan de vooraf vastgestelde NEN-norm. Dit is gebonden aan een aantal strikte regels. Om de toetsing zo objectief mogelijk te laten zijn, mag de onafhankelijke certificeerder niet tegelijk een adviserende rol vervullen.

NEN is erkend als schemabeheerder voor NEN-EN 15224, die het gebruik van ISO 9001 toegankelijker maakt voor de zorgsector.

Lees hier hoe je een certificaat kan behalen.

Welke trainingen kan ik volgen?


In deze training wordt ingegaan op het waarom van een managementsysteem en hoe dit kan bijdragen aan de kwaliteit van de patiëntenzorg. Daarnaast wordt vastgesteld welke norm in uw situatie van toepassing zou kunnen zijn. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt van doel, overeenkomsten en verschillen en toegevoegde waarde van HKZ, NEN-EN 15224 en ISO 9001 en hoe deze normen uit zouden kunnen werken voor u in de praktijk.

Meer informatie en inschrijven

Deze training leert u in twee dagen alles wat u moet weten om te komen tot een praktisch en efficiënt werkend kwaliteitsmanagementsysteem. Met aandacht voor de specifieke overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende kwaliteitsmodellen.Meer informatie en inschrijven

Na het volgen van deze training past u de norm ISO 19011 toe om uw rol als interne auditor optimaal te vervullen. Daarnaast bent u een betrouwbare partner voor het management. Iemand die bevindingen helder overbrengt en aangeeft wat ze betekenen voor de organisatie.

Meer informatie en inschrijven

Gerelateerd nieuws

Dag van de Zorg en normalisatie

12-05-2017 Ieder jaar wordt op 12 mei de Dag van de Zorg gevierd. Omdat medewerkers van zorginstellingen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg, worden zij op deze dag extra in het zonnetje gezet. De Dag van de Zorg is ingevoerd, zodat zorgverleners en verpleegkundigen waardering krijgen voor hun werk, hun kennis en hun expertise.

Lees meer

Nieuw financieringsmodel HKZ eenvoudiger en goedkoper

09-05-2017 HKZ heeft een nieuw financieringsmodel opgesteld, waarmee certificatie eenvoudiger en goedkoper wordt. Het financieringsmodel is met name interessant voor organisaties die te maken hebben met meerdere HKZ-normen, of uit kostenoverwegingen HKZ eerder hebben laten varen.

Lees meer

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op. Klik hier voor meer informatie over de normcommissie.

(015) 2 690 318

zw@nen.nlInteressante achtergrondinformatie

Download het artikel en lees uitgebreid over wat nieuw is in deze versie van de norm en waarom zorg en welzijn een eigen norm heeft voor kwaliteitsmanagement.