Voordelen deelnemen

  • Sneller en gemakkelijker toegang tot ETSI Europese Normen
  • Invloed op de ETSI Europese Normen normontwikkeling
  • Invloed op de marktontwikkelingen
  • (Inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk
  • Nieuwe inzichten voor innovatie en ontwikkeling
  • Positiebepaling en vroegtijdig afstemmen van uw bedrijfsstrategie
  • Kennisopbouw en –uitwisseling

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met nelo@nen.nl.


Lid worden

Vul dan het Inschrijfformulier in.

NEN/ETSI/NELO is een samenwerkingsplatform van de Nederlandse belanghebbenden betreffende ETSI normalisatie activiteiten rondom de formele Europese Norm (EN) ontwikkeling. Het primaire doel van dit platform is om de betrokkenheid van Nederlandse organisaties en kenbaarheid van gepubliceerde standaarden en standaardisatie-ontwikkelingen in de telecomsector te vergroten.


Normalisatie vergroot het concurrentievermogen en speelt een belangrijkere rol in de internationale handel, ontwikkeling en de openstelling van markten. Het delen van ideeën en innovaties en uitwisselen van ervaring in proeftuinen werkt veel effectiever door het toepassen van de juiste standaarden. Standaarden staan onder andere voor meer keuzemogelijkheden, meer competitie en minder ‘vendor lock-in’. Naast de sectorspecifieke innovaties, speelt innovatie van producten en/of diensten op de telecommunicatiemarkt, internetmarkt en multimediamarkt hierbij een generieke infrastructurele rol.


Bent u geïnteresseerd in betrokkenheid bij innovatie, opschaling en telecommunicatie-infrastructuur ETSI Europese normontwikkeling?
Nederlandse belanghebbende kunnen zonder lidmaatschapskosten deelnemen aan NEN/ETSI/NELO platform op twee niveaus:


  • - Inhoudelijk: Nederlandse ETSI-EN Public Enquiry (NEPE) - Nederlandse commentaar leveren en stemmen op nieuwe Europese ETSI – EN normen
  • - Strategisch: Nederlandse ETSI-leden overleg (NELO)